Mokinių priėmimas

Mūsų gimnazija laukia smalsių, iniciatyvių ir kūrybingų mokinių, motyvuotų aktyviai dalyvauti mokykliniame gyvenime bei atkakliai siekiančių savo tikslų!

Priėmimui reikalingi dokumentai

Į 5-tą klasę:
– 4 klasės trimestriniai pažymiai;
– Klasės vadovo charakteristika;
– Pareiškimas*

Į 6-tą – 10-tą klases:
– Dviejų paskutinių klasių semestriniai ir metiniai pažymiai;
– Klasės vadovo charakteristika;
– Pareiškimas*

Privalumas – geros vokiečių kalbos žinios.

Į 10-tą ir vyresnes klases priimami tik gerai besimokantys ir vokiečių kalbą mokantys mokiniai.

Susipažinimo pokalbis

Pokalbis vyksta tik pateikus visus priėmimui reikalingus dokumentus.

Susipažinimo pokalbyje dalyvauja kandidatas/ė į Gimnazijos mokiniu/es, vienas arba abu tėvai (globėjai) ir mažiausiai du mokyklos vadovybės nariai.

Sprendimą dėl priėmimo priima mokyklos vadovybė. Tėvai apie tai gauna raštišką pranešimą.

Registracija pokalbiui Gimnazijos sekretoriate:
Tel.: +49 6256 85990-0
E-paštas: sekretariat@litauischesgymnasium.de

Priėmimo į gimnaziją prašymo forma (PDF)