Tėvų fondas


Vasario 16-osios gimnazijos Tėvų fondas

Nuo 2014-2015 mokslo metų Vasario 16-osios gimnazijoje pradėjo veikti Tėvų fondas. Fondas yra sudėtinė sutarties su Gimnazija dalis. 1. Tėvų fondas – tai dar viena priemonė Gimnazijai remti. šis Fondas nėra socialinės paramos ar stipendijų fondas. Tai Fondas, kurio lėšos naudojamos mokymo(si) priemonių įsigijimui ir konkrečių tikslinių išlaidų apmokėjimui.

šio Fondo paramą gali gauti išskirtinai tik Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai, kurie parengs ir įgyvendins individualius, grupių ar klasių projektus. Projektai turi būti skirti Gimnazijos tobulinimui, ugdymui(si). Labai aukšti mokymosi rezultatai nėra privalomas kriterijus teikiant projekto paraišką, tačiau į mokinio asmenybę bus atsižvelgiama. Į asmens priklausymą socialiai remtinų mokinių grupei gali būti atsižvelgiama, bet tai nėra prioritetinis atrankos kriterijus.

Visi projektai turi turėti socialinį, kultūrinį, pedagoginį ar didaktinį poveikį Gimnazijos bendruomenei. Paramos gavėjai turės būtinai atsiskaityti už projekto rezultatus.

Pateikiame Jums išsamią informaciją apie Fondą.

1. Kas yra Tėvų fondas? (PDF)

2. Fondo ataskaita (PDF, 11.11.2016, vok. kalba)