Tėvų fondas


Vasario 16-osios gimnazijos Tėvų fondas

2014 m. mūsų mokykloje įsteigtas Tėvų fondas. Jo tikslas – remti išliekamąją vertę turinčius projektus. Finansuojami išskirtiniai projektai papildo mokyklos pasiūlą, suteikia mokiniams bei mokytojams galimybę gauti lėšų ir tobulėti už gimnazijos ribų. Fondo kapitalas formuojamas iš tėvų kas mėnesį mokamų fiksuotų įmokų.
Tėvų fondas tradiciškai remia vyresniųjų klasių mokinių dalyvavimą Jungtinių Tautų Organizacijos darbo simuliacijos projekte „SiegMUN“ ir apsilankymą Europos jaunimą vienijančiame renginyje „Mokyklų tiltas“. Už šio fondo lėšas gamtos mokslų pamokoms praturtinti įsigytos aukštos kokybės mokymo priemonės, buvo paremtos projektų savaitės, įvairūs renginiai ir metraščio leidyba. Taip pat finansuojamos klasių išvykos į Lietuvą, kurios dėl pandemijos, deja, kelerius metus iš eilės nebuvo organizuojamos. Tėvų fondui labai rūpi, kad gimnazistai pažintų šalį, kurioje glūdi mūsų mokyklos šaknys.
Tėvų fondas kasmet paskirsto beveik 10 000 eurų. Nuo fondo įkūrimo įvairiems išliekamąją vertę turintiems projektams remti jau išdalinta daugiau kaip 75 000 eurų. Iki šiol didžiausia suma buvo skirta skaitmeninėms lentoms įsigyti – Tėvų fondas paskyrė 20 000 eurų priedą ir prisidėjo prie skaitmeninimo pakto (vok. Digitalpakt) įgyvendinimo. Interaktyviosiomis lentomis buvo aprūpintos visos klasės, ir mūsų mokykla tapo viena iš skaitmeninimo pradininkių Bergštrasės regione.
Paraiškas projektams remti gali teikti už projektą atsakingi asmenys (mokiniai, tėvai ar mokytojai) el. pašto adresu elternfonds@litauischesgymnasium.de. Paraiškos formą galite rasti paspaudę ant nuorodos https://www.gimnazija.de/de/fur-eltern/elternfonds/. Sprendimą dėl finansavimo priima atrankos komisija, pirmenybė teikiama tėvų balsams.
Gal Jūs domitės Tėvų fondo veikla ir norėtumėte tapti jo nariu? Nuolat ieškome aktyvių tėvelių, kurie norėtų įsitraukti į Tėvų fondo veiklą. Per pusmetį vyksta du posėdžiai, kurių metu aptariamos ir svarstomos pateiktos paraiškos. Skubiais atvejais balsuojama elektroniniu paštu. Kas dvejus metus, po vasaros atostogų, per pirmąjį Tėvų tarybos posėdį, vyksta Tėvų fondo narių rinkimai.
Jei susidomėjote, kreipkitės viršuje nurodytu el. pašto adresu arba susisiekite su Tėvų taryba. Pakanka trumpo neoficialaus laiško su Jūsų kontaktiniais duomenimis.
1. Kas yra Tėvų fondas? (PDF)
Formblatt: Antrag Elternfonds (PDF)