Gimnazijos mokomoji mokinių bendrovė „All!in“

All in
All in

Bendrovė „All!in“ mūsų gimnazijoje buvo įsteigta 2012 m. Mokomoji mokinių bendrovė – aktyvaus mokymosi būdas, ugdantis jaunuolių verslumo kompetencijas, prisidedantis prie karjeros planavimo ir padedantis suprasti ekonomiką iš praktinės pusės. Bendrovės steigėjai (8–12 klasių mokiniai) užsiima prekyba, apskaita, mokosi įmonės valdymo subtilybių ir komandinio darbo.
Gimnazijos mokinių bendrovę „All!in“ įvairiais klausimais konsultuoja Vokietijos Ekonomikos JUNIOR eGmbH institutas. Nuo 2017–2018 m. m. „All!in“ yra tvarių mokomųjų mokinių bendrovių tinklo NaSch-Community/StartGreen@School narė.
2017 metų kovo mėnesį, padedami pradedančiosios įmonės „Innoki“ iš Berlyno, gimnazistai ieškojo naujų verslo idėjų, Dietmar Hopp fondas parėmė šias idėjų dirbtuves. Jų rezultatas – mokyklos kioskelio atidarymas 2017 m. lapkritį. Kioskelio veiklą 2020 m. sustabdė koronaviruso sukelta pandemija. 2022 m. „All!in“ pradėjo vadovauti nauja valdyba.
Mokomosios mokinių bendrovės verslo idėja – prekiauti savo rankų darbo dovanomis, suvenyrais ir mokyklinėmis prekėmis. Pirkdami žaliavas ir gamindami produktus, mokiniai atsižvelgia į aplinkosaugos, kultūrinius (daugiakultūrį gimnazijos profilį) bei individualius aspektus. Visi pasiūlymai svarstomi kartu, o sprendimai priimami tik radus bendrą sutarimą. Gautas pelnas skiriamas įvairiems projektams remti (nukentėjusiems per potvynius ir pabėgėliams šelpti, mokyklos bendruomenės iniciatyvai „Judrioji mokykla“ įgyvendinti).
Nuo 2014–2015 m. m. vyksta išplėstinio ekonomikos kurso susitikimai, orientuoti į praktinę veiklą. „All!in“ bendrovės nariai lankosi tobulinimosi renginiuose, vykstančiuose įvairiuose Vokietijos miestuose, reguliariai plečia savo žinias. Bendrovės atstovai du kartus dalyvavo Kelne organizuojamoje Ekonomikos stovykloje ir įvairiuose seminaruose.
2022–2023 m. m. pradžioje jaunosios bendrovės turėjo būti panaikintos dėl naujų Europos Sąjungos reglamentų mokesčių srityje. Šiuo metu vėl dirbame tik „teoriškai“ ir svarstome, kaip „All!in“ galėtų sėkmingai tęsti savo veiklą esant sudėtingoms teisinėms sąlygoms. Mokyklos kioskelis laikinai uždarytas.

Mokomosios mokinių bendrovės kuratorės dr. Gabriele Hoffmann ir Sandra Haffa