Kalendorius

2017/2018 mokslo metai
Diena Laikas Data
Pirm. 09:30 14.08.2017 Mokslo metų pradžia
Pirm. 13:00 14.08.2017 Pedagogų posėdis
Sekm. 11:00 10.09.2017 Ekumeninės pamaldos pilies parke
Pirm. 18.09.2017 –  22.09.2017 Mainų programos dalyvių iš Čekijos, Prostejov gimnazijos viešnagė Vasario 16-osios gimnazijoje
Pirm. 10:00 – 16:00 25.09.2017 „Žaisdami mokykimės rusiškai“ regioninis konkursas
Ketv. 19:00 28.09.2017 Vokietijos Vienybės dienos minėjimas
Antr. 03.10.2017 Vokietijos Vienybės diena (laisva)
Antr. 31.10.2017 Reformacijos diena (įst. šventinė diena)
Penkt. 06.10.2017 – 22.10.2017 Rudens atostogos (3 p. + 3 p. už penkt. 12.22)
Ketv. 02.11.2017 Signalinių įvertinimų išvedimas
Treč. 14:00 08.11.2017 Pedagogų posėdis dėl signalinių įvertinimų /1-as pusmetis
Penkt. 10.11.2017 Signalinių pažymių įteikimas/1-as pusmetis
Penkt. 18:30 17.11.2017 Rennhof Jazz
Šešt. 2017-11-18 Tėvų susirinkimas
Šešt. 16:00 02.12.2017 Pilies apšvietimas. Kalėdinio lango atidarymo šventė
Treč. 18:00 20.12.2017 Kalėdų  šventė
Ketv. 21.12.2017 Paskutinė diena prieš Kalėdų atostogas 2017/2018 (6 pamokos)
Penkt. 22.12.2017 –  14.01.2018 Kalėdų atostogos 2017/2018
Ketv. 25.01.2018 Įvertinimų įrašymas
Treč. 14:00 31.01.2018 Pedagogų posėdis/1-as pusmetis
Penkt. 02.02. 2018 Pažymėjimų įteikimas, 1-o pusmečio pabaiga (6 p. 3 p. + 3 p. (už 04.30)
Šešt. 10:00-13:00 03.02.2018 Atvirų durų  diena
Pirm. 05.02. 2018 2-o pusmečio pradžia
Šešt. 08:00 10.02.2018 Krepšinio turnyras 2018
Pirm. 12.02.2018 Rožių pirmadienis, pedagoginė diena (laisva)
Antr. 13.02.2018 Užgavėnės (5 p.)
Penkt. 16.02.2018 Lietuvos valstybinė šventė (laisva)
Pirm. 19.02.2018 –  23.02.2018 Pažintinės dienos: „Diena Vasario 16-osios gimnazijoje“
Šešt. 24.02. 2018 Šventė skirta Vasario 16-ąjai
(Informacija ruošiama) Slidėjimo savaitė
Sekm. 11.03. 2018 Lietuvos valstybinė šventė
26.03.2018 –  06.04.2018 Vėlykų atostogos (3 p. + 3 p. už 04.30)
Ketv. 19.04.2018 Signalinių įvertinimų išvedimas
Treč. 14:00 25.04.2018 Pedagogų posėdis dėl signalinių pažymių /2-as pusmetis
Penkt. 27.04.2018 Signalinių įvertinimų įteikimas/2-as pusmetis
30.04.2018 – 01.05.2018 Darbo dienos šventė (laisva)
Penkt. 04.05.2018 Talentas Europai
Pirm. 07.05.2018 – 18.05.2018 9 ir 11 kl. praktika
Ketv. 10.05.2018- 11.05.2018 Šeštinės (laisva)
Sekm. 20.05.2018 – 21.05.2018 Sekminės (laisva)
(Informacija ruošiama) Pažintinių kelionių savaitė
Ketv. 31.05.2018 – 01.06.2018 Devintinės (laisva)
2018.06.16 Joninių šventė
Ketv. 12:30 14.06.2018 Pedagogų posėdis dėl metinių įvertinimų
Pirm. 18.06.2018 – 20.06.2018 Projektų dienos
Pirm. 18.06.2018 Bėgimas už maistą (rėmėjų bėgimas)
Ketv. 21.06.2018 Metinių  pažymėjimų išdavimas,  2017/2018 mokslo metų pabaiga (laisva po 3 p.)
25.06.2018 –  03.08.2018 Vasaros atostogos, 2017/2018
Pirm. 09:30 06.08.2018 2018/2019 mokslo metų pradžia
 19:00 27.09.2018 Vokietijos Vienybės dienos minėjimas
01.10.2018 – 12.10.2018 Rudens atostogos, 2017/2018 mokslo metų
Treč. 18:00 19.12.2018 Kalėdų šventė  2018
21.12.2018 –  14.01.2019 Kalėdų atostogos 2018/2019