Gimnazijos darbuotojai

Mokytojai (2023-2024)

Rasa Weiß

Direktorė
info@litauischesgymnasium.de

Irena Sattler

Direktorės pavaduotoja
Vokiečių kalba

Dr. Gabriele Hoffmann

Vyresniųjų klasių vadovė
Vokiečių kalba ir literatūra, ekonomika ir politika
Mokomoji mokinių bendrovė “All!in”, Europos ir „Nestovėk nuošaly“ būreliai

Andrea Günther

Jaunesniųjų klasių vadovė
Vokiečių kalba, matematika, geografija
Globėjų būrelis

Angela Allahyar-Parsa

Vokiečių kalba ir literatūra, katalikų tikyba

Monika Bischoff

Istorija

Povilas Villuveit

Anglų ir vokiečių kalbos, Lietuvos krašto pažinimas

Asta Geibel

Lietuvių kalba ir literatūra, Lietuvos krašto pažinimas, Jaunųjų kūrėjų klubas

Inesa Grikšaitė-Lendraitienė

Lietuvos krašto pažinimas, lietuvių kalba pradedantiesiems

Kun. dr. Virginijus Grigutis

Gimnazijos kapelionas
Katalikiško jaunimo grupė

Sandra Haffa

Vokiečių kalba ir literatūra, ekonomika ir politika
Mokomoji mokinių bendrovė  “All!in”

Sebastian Ballay-Krämer

Prancūzų kalba

Aina Janulionienė

Dailė
Jaunųjų dailininkų būrelis

Dimitrios Kostopoulos

Fizika, matematika

Dalė Kriščiūnienė

Katalikų tikyba, Lietuvos istorija
Katalikiško jaunimo grupė

Gintaras Ručys

Muzika
Vokalinio ansamblio ir orkestro būreliai

Dr. Holger Schäfer

Chemija

Marija Schäfer

Virtuvės vedėja
Rusų kalba, lietuvių kalba pradedantiesiems

Rainer Uhle

Matematika

Armin Süss

Informatika

Arūnas Tauras

Bendrabučio auklėtojas
Sportas
Krepšinio būrelis

Dr. Anka Weber

Biologija
Jaunųjų daržininkų būrelis

Jens Zorn

Anglų ir vokiečių kalbos

Robertas Lendraitis

IT ūkis
Informatika
Informatikos būreliai
it@litauischesgymnasium.de

Patrizia  Wohninsland

Vokiečių ir anglų kalbos

Marcel Ruschau

Sportas, ekonomika ir politika

Karin Pollitt

Anglų kalba

Dr. Angela Maximini

Fizika, chemija

Kun. Thomas Höppner-Kopf

Evang. religija

Bendrabučio darbuotojai

Edmundas Jankūnas

Bendrabučio vedėjas

Raimunda Jankūnienė

Bendrabučio auklėtoja, bibliotekos vedėja

Audronė Ručienė

Bendrabučio auklėtoja
Tautinių šokių būreliai

Arūnas Tauras

Bendrabučio auklėtojas
Sportas
Krepšinio būrelis

Administracija

Anna Schugschdinis

Sekretorė

Ūkio darbuotojai

Robertas Kaikaris

Ūkio vedėjas

Edita Barzdžiuvienė

Rūpinasi gimnazijos švara

Elena SuprunovaRūpinasi gimnazijos švara

Virtuvės darbuotojai

Lina Engel

Virėja

Ute Asel

Virėja

Stasys Vitkus

Virėjas

Praėjusių mokslo metų mokytojai

Kollegium (Foto: R. Lendraitis)
2021-2022 m.m. mokytojai (Foto: R. Lendraitis)
2019-2020-ųjų mokslo metų mokytojai (Foto: V16G)
2019-2020-ųjų mokslo metų mokytojai (Foto: R. Lendraitis)
2018-2019-ųjų mokslo metų mokytojai (Foto: V16G)
2018-2019-ųjų mokslo metų mokytojai (Foto: V16G)
2018-ųjų mokslo metų mokytojai (Foto: M. D. Schmidt)
2017-2018-ųjų mokslo metų mokytojai (Foto: M. D. Schmidt)
2016-2017 mokslo metų mokytojai
2016-2017 mokslo metų mokytojai