Gimnazijos darbuotojai

2019-2020-ųjų mokslo metų mokytojai (Foto: V16G)
2019-2020-ųjų mokslo metų mokytojai (Foto: R. Lendraitis)

Mokytojai (2020-2021):

Direktorė Rasa Weiß
Irena Sattler, direktorės pavaduotoja. Dėsto vokiečių kalbą;
Dr. Gabriele Hoffmann, vyresniųjų klasių vadovė. Dėsto vokiečių kalbą ir literatūrą, ekonomiką ir politiką;
Andrea Günther, jaunesniųjų klasių vadovė. Dėsto geografiją, matematiką ir istoriją;
Angela Allahyar-Parsa, dėsto vokiečių kalbą ir literatūrą bei katalikų tikybą vokiečių kalba;
Monika Bischoff, dėsto istoriją;
Povilas Villuveit, dėsto anglų, vokiečių kalbas, Lietuvos pažinimą vokiečių kalba;
Asta D’Elia, dėsto Lietuvos pažinimą vokiečių kalba, lietuvių kalbą ir literatūrą;
Inesa Grikšaitė-Lendraitienė, dėsto Lietuvos pažinimą vokiečių kalba;
Kun. Reinald Fuhr, evangelikų kapelionas, dėsto evangelikų tikybą;
Kun. dr. Virginijus Grigutis, katalikų kapelionas;
Sandra Haffa, dėsto vokiečių kalbą ir literatūrą, ekonomiką ir politiką;
Brigitte Heidt, dėsto prancūzų kalbą;
Aina Janulionienė, dėsto dailę;
Dimitrios Kostopoulos, dėsto fiziką ir matematiką;
Dalė Kriščiūnienė, dėsto katalikų tikybą (lietuvių kalba) ir Lietuvos istoriją;
Gintaras Ručys, dėsto muziką, vadovauja gimnazijos chorui ir orkestrui;
Dr. Holger Schäfer, dėsto chemiją;
Marija Schäfer, dėsto rusų kalbą;
Suzanne Stöhr, dėsto matematiką;
Armin Süss, dėsto informatiką;
Arūnas Tauras, dirba bendrabučio auklėtoju, dėsto sportą;
Anna Katharina Wild, dėsto biologiją, istoriją, gamtos pažinimą;
Dr. Anka Weber, dėsto biologiją;
Jens Zorn, dėsto anglų kalbą;
Robertas Lendraitis, dėsto IT jaunesniosioms klasėms, vadovauja IT būreliams, atsakingas už IT ūkį;
Patrizia Sauerzapf, dėsto vokiečių ir anglų kalbas;
Marcel Ruschau, ekonomiką ir politiką bei sportą;
Brandon Wiley, ekonomiką ir politiką bei sportą;
Angela Maximini, dėsto fiziką bei chemiją;

Bendrabučio darbuotojai:

Edmundas Jankūnas, dirba bendrabučio vedėju;
Raimunda Jankūnienė, dirba bendrabučio auklėtoja ir bibliotekos vedėja;
Audronė Ručienė, dirba bendrabučio auklėtoja ir vadovauja tautinių šokių būreliui;
Arūnas Tauras, dirba bendrabučio auklėtoju, dėsto sportą.

Administracija:

Anna Schugschdinis, sekretorė.

Ūkio darbuotojai:

Robertas Kaikaris
Grėtė Kotke
Edita Barzdžiuvienė
Elena Suprunova

Virtuvės personalas:

Nijolė Druskinienė
Elena Gasiūnienė
Nijolė Thiem
Stasys Vitkus

Praėjusių mokslo metų mokytojai

2018-2019-ųjų mokslo metų mokytojai (Foto: V16G)
2018-2019-ųjų mokslo metų mokytojai (Foto: V16G)
2018-ųjų mokslo metų mokytojai (Foto: M. D. Schmidt)
2017-2018-ųjų mokslo metų mokytojai (Foto: M. D. Schmidt)
2016-2017 mokslo metų mokytojai
2016-2017 mokslo metų mokytojai