„Žmogau, kur tu esi?“ – gavėnios pradžios pamaldos ir kūrybinės dirbtuvės

Das MISEREOR-Hungertuch 2019/2020 „Mensch, wo bist du?“ von Uwe Appold © MISEREOR
Das MISEREOR-Hungertuch 2019/2020 „Mensch, wo bist du?“ von Uwe Appold © MISEREOR

Gavėnia – tai laikas, skirtas atsigręžti į Dievą, jo kūriniją, į save pačius ir savo artimą.

Tai laiko tarpas, skirtas apmąstyti, kur aš esu ir ką aš darau, kad mano gyvenimas turėtų prasmę. Kuo aš prisidedu, kad pasaulis, kuriame gyvenu, taptų mano ir mūsų visų namais, kuriuose gera ir saugu gyventi?

Kovo 6–7 d. vykusiose gavėnios pradžios pamaldose ir kūrybinėse dirbtuvėse buvo paliestos šios temos. Su gimnazistais kalbėjosi, meldėsi ir dirbo kun. Virginijus Grigutis bei kun. Reinald Fuhr.

V.G.