Gavėnios rekolekcijos 2019

Gavėnios rekolekcijos 2019 (Foto: dr. V. Grigutis)
Gavėnios rekolekcijos 2019 (Foto: dr. V. Grigutis)

Kovo 11–13 dienomis 5–12 klasių katalikų tikybos pamokas lankantys mokiniai buvo pakviesti dalyvauti Gavėnios rekolekcijose. Joms vadovavo visiems gerai pažįstamas tikybos mokytojas Nerijus Rastenis, dirbantis Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje.

Šiuometinės rekolekcijos rėmėsi Pradžios knygos Dievo klausimu žmogui: „Kur tu esi?“ (Pr 3,9). Kiekvienas dvasinio susikaupimo susitikimas prasidėdavo pamaldomis, kurioms vadovavo gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis. Mokytojas Nerijus dalijosi asmeninėmis įžvalgomis ir kalbėjo apie dvasinę ekologiją, kuri, pasak rekolekcijų vedėjo, apima žmogaus santykį su Dievu, su pačiu savimi, žmonių tarpusavio santykius ir ryšį su gamta. Dievo klausimas žmogui „kur tu esi?“ šiandien kaip niekad yra aktualus ir mums, kviečiantis mus prisiimti atsakomybę būti atsakingais Dievo Kūrėjo bendradarbiais pasaulyje.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų svečiui Nerijui, prie šio renginio prisidėjusiai mokytojai Dalei Kriščiūnienei, o ypač – Religinės Šalpos Fondui už paramą gimnazijos sielovadai.

Vasario 16-osios gimnazijos kapelionas V. Grigutis

Sekite mus/folgen Sie uns: