Europos jaunimą vienijantis renginys „Mokyklų tiltas“

Projekt: SchulBrücke Europa (Foto: Emily Groll, Nicolas Zeidler)
Europos jaunimą vienijantis renginys „Mokyklų tiltas“ (Foto: Emily Groll, Nicolas Zeidler)

Kovo 7–15 dienomis mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo Europos jaunimą vienijančiame renginyje „Mokyklų tiltas“ („SchulBrücke“). Tarptautinis jaunimo susitikimas, kuriame dalyvavo jaunuoliai iš Slovakijos, Lenkijos, Vengrijos, Italijos ir Vokietijos, šiais metais vyko Heidelberge. Vasario 16-osios gimnazijai renginyje atstovavo vienuoliktokai: Laura Bastian, Emely Groll ir Nicolas Zeitler. Mūsų mokiniai paruošė pristatymą apie gimnaziją, visus vaišino varškės sūriu ir saldžiu lietuvišku šakočiu. Susitikimo dalyviai vokiečių kalba diskutavo apie Europos istoriją, ekonomiką, ekologiją bei ateities vizijas. Išvadas vieni mokiniai pristatė sieniniuose laikraščiuose, kalbose, kiti – vaidinimo ar dialogo forma.

„Mokyklų tiltą“ nuo pat pirmojo susitikimo 2011 metais kuruoja vyresniųjų klasių vadovė dr. G. Hoffmann. Tėvų fondas finansiškai remia mūsų mokinių dalyvavimą šiame renginyje. Projekto rėmėjai: Vokietijos nacionalinis fondas, Robert Bosch fondas ir Europos jaunimo švietimo centras.

A.D.