Vėlinių skelbimas

Lapkričio 1 d. (Visų Šventųjų iškilmėse), 16:00 val., Hiutenfeldo miestelio kapinėse, kartu su miestelio katalikų bendruomene melsimės už mirusiuosius ir laiminsime kapus.

Dėmesio! Pamaldų dalyvių registracija bus daroma prieš pamaldas, užpildant asmeninių duomenų anketą. Turėti su savimi šratinuką.

Dėkojame už jūsų supratingumą!
Vasario 16 gimnazijos kapelionas dr. V. Grigutis