Naujų mokslo metų šventė Vasario 16-osios gimnazijoje

Nors rugpjūčio 23-osios rytą Hiutenfelfą prausė stipri liūtis, ji Romuvos sodyboje niekam negadino nuotaikos. Mokiniai glėbesčiavosi susitikę vienas kitą po vasaros atostogų, mokytojai džiaugėsi matydami sugrįžusius moksleivius. Kai kurie tėveliai drąsino savo atžalas, pirmąsyk stebinčius savo naujus bendraklasius bei būsimus mokytojus. Po vasaros atostogų Vasario 16-osios gimnazija vėlei pilna jaunatviško šurmulio ir vaikiško klegesio.

Nors rugpjūčio 23-osios rytą Hiutenfelfą prausė stipri liūtis, ji Romuvos sodyboje niekam negadino nuotaikos. Mokiniai glėbesčiavosi susitikę vienas kitą po vasaros atostogų, mokytojai džiaugėsi matydami sugrįžusius moksleivius. Kai kurie tėveliai drąsino savo atžalas, pirmąsyk stebinčius savo naujus bendraklasius bei būsimus mokytojus. Po vasaros atostogų Vasario 16-osios gimnazija vėlei pilna jaunatviško šurmulio ir vaikiško klegesio.

Naujų mokslo metų diena pradėta Dievo namuose, katalikiškoje bažnyčioje, maldomis ir giesmėmis prašant stiprybės bei sėkmės moksluose.

Liūties būta trumpalaikės ir šioji nebetrukdė po rimties ir susikaupimo akimirkų Vasario 16-osios gimnazijos bendruomenei susirinkti Renhofo pilies vidiniame kiemelyje. Skambant Lietuvos, Vokietijos ir Europos Sąjungos himnams iškeltos šalių vėliavos. Lietuvos trispalvė perrišta juodu kaspinu ir pakelta iki pusės. Suprantama, nes mokslo metų šventė sutapo su Juodojo kaspino diena. 1939 m. rugpjūčio 23 dieną Maskvoje Vokietijos užsienio reikalų ministras J.Ribentropas ir TSRS užsienio reikalų liaudies komisaras V.Molotovas pasirašė abiejų šalių nepuolimo paktą, kuris panaikino Baltijos šalių, taip pat ir Lietuvos, nepriklausomybę.

Vėliau direktorės Bronės Narkevičienės visi buvo pakviesti į bendrabučio aktų salę. Čia vos visi sutilpo. Kai kurie moksleiviai sutūpė tiesiog ant grindų ar įsitaisė ant palangių. Audringais plojimais pasveikinti naujieji gimnazistai – penktokai. Šiems jų globėja, vyresnių klasių moksleivė pažadėjo padėti įvariose situacijose, paragino drąsiai kreiptis į ją bet kokiais klausimais bei įteikė po simbolinę dovanėlę kiekvienam naujokui. Gimnaziją papildė 19 penktokų.

Gražų pedagoginio darbo jubiliejų šiais metais mini dvi mokytojos. Gėlių puokštėmis bei moksleivių audringais plojimais pasveikintos 35-tus naujus mokslo metus Vasario 16-osios gimnazijoje pasitinkančios mokytojos Marytė Dambriūnas-Schmidt bei Bronislava Lipšienė.

Vėliau gimnazijos direktorė bendruomenei pristatė visą mokytojų kolektyvą. Nebuvo pamiršti ir naujieji gimnazijos pedagogai, sulaukę išskirtinio dėmesio – tai biologijos mokslų daktarė Anka Weber ir gamtos mokslų daktaras Gerhard Schmidt.

Naujuosius mokslo metus pradeda 190 moksleivių, iš jų 18 abiturientų. Naturalu, dauguma gimnazistų lietuviai bei vokiečiai, tačiau apie mokyklos daugiakultūrišką dvasią byloja tai, jog kai kurie moksleiviai kilę iš Argentinos, Brazilijos, JAV bei Graikijos. Mokytojų kolektyvą sudaro 31 pedagogas, iš jų keturi turi mokslų daktaro laipsnį.

„Nepamirškite, jog esate ne tik labai gabūs, turite nuostabius protus, bet turite ir širdį. Mylėkime, gerbkime vieni kitus, juk esame viena didelė šeima“, – tokiais žodžiais direktorė kreipėsi į moksleivius ir kvietė šventę pratęsti su savo mokytojais gimnazijos klasėse. Netrukus aidint juokui ir vaikiškam klegesiui moksleiviai pabiro į gimnaziją susitikti ir pabendrauti su savo auklėtojais.