Lietuvių kilmės vaikų vasaros stovykla Vasario 16-osios Gimnazijoje

Š. m. rugpjūčio 13–19 d. Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje vyks lietuvių kilmės vaikų vasaros stovykla.

Stovykloje smagiai praleisime laiką, susipažinsime su naujais draugais, atliksime kūrybines užduotis, inscenizuosime, šoksime, dainuosime. Bus daug   visko! Netiki? Būtinai atvažiuok!

Devintinių procesija

Tradicinėms Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėms (Devintinėms) skirta procesija Hiutenfeldo parapijoje vyko birželio 18 dieną. Devintinių procesijai ir Pirmosios Komunijos šventei vadovavo Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis. Tradiciškai baldakimą nešė tautiniais rūbais pasipuošę gimnazistai bei Gimnazijoje praktiką atliekančios studentės. 

Savaitgalio stovyklėlė

Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis gimnazistams Seesbach-Waldfriede organizavo savaitgalio stovyklėlę (birželio 9–11 d.) tema „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32), skirtą arkivyskupo Teofiliaus Matulionio minėjimui. Stovyklėlę įgyvendinti padėjo religijos mokytojas Nerijus Rastenis.