Mūsų mokytojas Aloys Weigel atšventė 80-ąjį gimtadienį

 

Iš kairės: R. Tesnau, Dr. B. Narkevičienė, A. Weigel

Vasario 16-osios gimnazijos ilgametis mokytojas Aloysas Weigelis (Aloys Weigel) 2011 m. balandžio 12-ąją atšventė gražų savo jubiliejų – MŪSŲ Mokytojui sukako 80 metų!

 

Iš kairės: R. Tesnau, Dr. B. Narkevičienė, A. Weigel

Vasario 16-osios gimnazijos ilgametis mokytojas Aloysas Weigelis (Aloys Weigel) 2011 m. balandžio 12-ąją atšventė gražų savo jubiliejų – MŪSŲ Mokytojui sukako 80 metų!

A. Weigelis mūsų gimnazijoje mokytojavo nuo 1959 iki 1994 metų, dėstė istoriją bei vokiečių kalbą ir literatūrą. Dirbti gimnazijoje jis pradėjo direktoriaujant dr. Jonui Griniui, praėjus beveik penkeriems metams po gimnazijos perkėlimo iš Dypholco į Hiutenfeldą. Mokytojas daugiau kaip tris dešimtis metų paskyrė mūsų mokyklos augimui ir plėtrai. A. Weigeliui pirmiausia rūpėjo mūsų mokiniai – ir jų mokymasis, ir jų asmeninis gyvenimas. Ne vienam gimnazijos abiturientui jis padėjo įgyjant profesiją, stojant į universitetą. Nors oficialiai p. Weigelis jau 17 metų pensijoje, iki šios dienos kartu su sūnumi Michael Weigel vadovauja savo paties įsteigtam mokymosi pagalbos centrui „Heidelberger Pädagogium“.

Mielas Mokytojau Aloysai Weigeli, Jūsų mokinių bei kolegų vardu nuoširdžiai sveikiname Jus gražaus ir garbingo jubiliejaus proga, dėkojame už 36 metus, padovanotus mums ir mūsų Gimnazijai!