Moliūgų šventė – globėjų būrelio dėmesys jauniausiems gimnazistams

Naujiems gimnazistams reikia ypatingos globos ir pagalbos. Todėl mokinių iniciatyva buvo įkurtas penktos ir šeštos klasės Globėjų būrelis (Paten AG – Große für Kleine). 9–13 klasių mokiniai įsipareigoja teikti dėmesį ir globą jaunesniųjų klasių gimnazistams. Globėjo uždavinys – atsakingai rūpintis savo penktos arba šeštos klasių „auklėtinių“ gerove, padėti spręsti iškilusias problemas.

Naujiems gimnazistams reikia ypatingos globos ir pagalbos. Todėl mokinių iniciatyva buvo įkurtas penktos ir šeštos klasės Globėjų būrelis (Paten AG – Große für Kleine). 9–13 klasių mokiniai įsipareigoja teikti dėmesį ir globą jaunesniųjų klasių gimnazistams. Globėjo uždavinys – atsakingai rūpintis savo penktos arba šeštos klasių „auklėtinių“ gerove, padėti spręsti iškilusias problemas.

Spalio 12 dieną Globėjai padedami mokytojų dr. Gabriele Hoffmann, Andrea Günther, Sandra Haffa, Angela Parsa mažiesiems organizavo tradicinę Moliūgų šventę: jie skobė moliūgus, krykštavo, puošė mokyklą, žaidė.

Sekite mus/folgen Sie uns: