Karjeros planavimo dienos vyresniųjų klasių mokiniams

Vienas iš mokyklos uždavinių – sudaryti sąlygas gimnazistams ugdytis karjeros kompetencijas (savęs ir karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo), būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo(si) aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Lapkričio 21 dieną visa 11 klasė važiavo į Baden-Wiurtemberge vykusias „Studijų informavimo dienas“. Jose gimnazistams buvo pristatytos kaimyninių universitetų ir kolegijų studijų programos.

Vienas iš mokyklos uždavinių – sudaryti sąlygas gimnazistams ugdytis karjeros kompetencijas (savęs ir karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo), būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo(si) aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Lapkričio 21 dieną visa 11 klasė važiavo į Baden-Wiurtemberge vykusias „Studijų informavimo dienas“. Jose gimnazistams buvo pristatytos kaimyninių universitetų ir kolegijų studijų programos.

Lapkričio 20 dieną du 9 ir 11 klasės mokiniai važiavo į Darmstadto Technikos universiteto Elektros inžinerijos ir Informatikos fakultetą.   

Lapkričio 15 ir 20 dienomis buvo organizuoti individualūs susitikimai su Įdarbinimo agentūros konsultantais.

Lapkričio 8 dieną abiturientai susitiko su profesoriumi Schnodrich, diskusijos tema „Teisingai studijuot"  

Lapkričio 7 dieną gimnazistai dalyvavo regioninėse studijų dienose Heinrich-Metzendorff mokykloje Bensheime.    

Rugsėjo 26 dieną – išvyka į Frankfurto prie Maino J. V. Gėtės universiteto Gamtos mokslų fakultetą.

Sekite mus/folgen Sie uns: