Tarptautinėje mokytojų konferencijoje

Balandžio 21 d. Vasario 16-osios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Birutė Augustanavičiūtė dalyvavo Vilniuje vykusioje tarptautinėje mokytojų konferencijoje „Etnokultūros veiklų integravimas įvairių dalykų pamokose“. Mokytoja konferencijos plenariniame posėdyje skaitė pranešimą „Etnokultūros raiška mokykloje“.

   B. A.   

Balandžio 21 d. Vasario 16-osios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Birutė Augustanavičiūtė dalyvavo Vilniuje vykusioje tarptautinėje mokytojų konferencijoje „Etnokultūros veiklų integravimas įvairių dalykų pamokose“. Mokytoja konferencijos plenariniame posėdyje skaitė pranešimą „Etnokultūros raiška mokykloje“.

   B. A.