Devintinių procesija

Tradicinėms Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėms (Devintinėms) skirta procesija Hiutenfeldo parapijoje vyko birželio 18 dieną. Devintinių procesijai ir Pirmosios Komunijos šventei vadovavo Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis. Tradiciškai baldakimą nešė tautiniais rūbais pasipuošę gimnazistai bei Gimnazijoje praktiką atliekančios studentės. 

Tradicinėms Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėms (Devintinėms) skirta procesija Hiutenfeldo parapijoje vyko birželio 18 dieną. Devintinių procesijai ir Pirmosios Komunijos šventei vadovavo Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis. Tradiciškai baldakimą nešė tautiniais rūbais pasipuošę gimnazistai bei Gimnazijoje praktiką atliekančios studentės. 

             Dėkojame visiems, padėjusiems paruošti Devintinių šventę, o ypač Ainai Janulionienei, Nijolei Druskinienei, Birutei Augustanavičiūtei, Stasiui Vitkui, Robertui Kaikariui ir Nerijui Rasteniui.   

 

 

                                                                       B. A., kapelionas dr. Virginijus Grigutis