Savaitgalio stovyklėlė

Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis gimnazistams Seesbach-Waldfriede organizavo savaitgalio stovyklėlę (birželio 9–11 d.) tema „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32), skirtą arkivyskupo Teofiliaus Matulionio minėjimui. Stovyklėlę įgyvendinti padėjo religijos mokytojas Nerijus Rastenis.

Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis gimnazistams Seesbach-Waldfriede organizavo savaitgalio stovyklėlę (birželio 9–11 d.) tema „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32), skirtą arkivyskupo Teofiliaus Matulionio minėjimui. Stovyklėlę įgyvendinti padėjo religijos mokytojas Nerijus Rastenis.

            Religinėje savaitgalio stovyklėlėje dalyvavo sutvirtinamieji ir aktyvus lietuvių jaunimas: Paulina Kontvidaitė (6 kl.), Paulius Barzdžius (6 kl.), Jana Kunt (7 kl.), Gabija Pickel (7 kl.), Gintautas Guntulis (7 kl.), Aldas Skudžinskas (7 kl.), Julius Lilas (8 kl.), Ugnė Palevičiūtė (9 kl.), Rytis ir Gytis Lazutos.  

            Nuoširdžiai dėkojame stovyklėlės rėmėjui Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Fondui JAV, kuris remia katalikišką ugdymą, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir išeivijoje.

B. A., kapelionas dr.Virginijus Grigutis

Sekite mus/folgen Sie uns: