Lituanistinė vaikų akademija

Nuo 2015 m. balandžio 25 d. Vasario 16-osios gimnazijoje veikia Lituanistinė vaikų akademija. Ši akademija – tai šeštadieninė lituanistinė mokykla, skirta skatinti lietuvių kilmės vaikus mokytis lietuvių kalbos, lietuviškų tradicijų bei formuoti tautinį identitetą. Ugdymas akademijoje vyksta pagal dvi vaikų amžiaus ir pasiekimų grupes.

Nuo 2015 m. balandžio 25 d. Vasario 16-osios gimnazijoje veikia Lituanistinė vaikų akademija. Ši akademija – tai šeštadieninė lituanistinė mokykla, skirta skatinti lietuvių kilmės vaikus mokytis lietuvių kalbos, lietuviškų tradicijų bei formuoti tautinį identitetą. Ugdymas akademijoje vyksta pagal dvi vaikų amžiaus ir pasiekimų grupes.

Projekto vadovės – Vasario 16-osios gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė ir Vasario 16-osios gimnazijos direktorės pavaduotoja Irena Sattler, akademijos vaikus moko Gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Birutė Augustanavičiūtė ir VLB narė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė, Aušra Lorenz.  

Birželio 17 d. vyko paskutinysis jaunųjų akademikų šių mokslo metų susitikimas. Akademikai rimtai padirbėjo, po to dainavo ir varpeliais grojo išmoktas lietuvių liaudies dainas, žaidė ratelius. Kiekvienas lituanistinės mokyklėlės narys buvo padovanotas diplomu, liudijančiu lituanistinę vaiko veiklą.

Labai džiaugiamės, kad 2017–2018 m. m. į Vasario 16-osios gimnazijos 5 klasę ateis net trys Lituanistinės vaikų akademijos „Moku lietuviškai“ nariai: Kasparas Jotkevičius, Tauras Jankauskas, Lukas Uffelmann.

Primename, kad pirmasis naujųjų mokslo metų Lituanistinės vaikų akademijos narių ir jų tėvelių susitikimas vyks 2017 m. rugsėjo 16 d. (šeštadienį), 14.00 val. Ta proga mažuosius aplankys Beatričės Grincevičiūtės buto-muziejaus „Beatričės namai“ inicijuotas projektas „Muziejus ant ratų. „Beatričės namų“ edukacinė programa išeivijos vaikams“.  

 

B. A.

Sekite mus/folgen Sie uns: