Kelyje su Antanu Poška – Paroda, skirta A. Poškos atminimui


Kelyje su Antanu Poška - Paroda, skirta A. Poškos atminimui (Foto: A.D'Elia)
Kelyje su Antanu Poška – Paroda, skirta A. Poškos atminimui (Foto: A.D’Elia)

Lapkričio 23 ir 24 dienomis mūsų gimnazijoje buvo pristatyta paroda, skirta Antanui Paškevičiui-Poškai, motociklizmo pradininkui Lietuvoje, atminti. A. Poška – neeilinė ir spalvinga asmenybė. Jį kaip esperantininką, mokslininką, keliautoją ir rašytoją pristatė Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Roma Jakubonienė. Mokytojos žodžius Laura Misiukonienė išvertė į anglų kalbą.
Gimnazistai įdėmiai klausėsi viešnios pasakojimo apie šią veržlią, kūrybingą, žingeidžią asmenybę ir jos gyvenimo vingius. Prieš 90 metų A. Poška išdrįso motociklu leistis kelionėn į Indiją ieškoti žmonijos kilmės šaknų. Mokiniai sužinojo, kad kelionės atskleidžia tiek geriausias, tiek blogiausias žmogaus charakterio savybes. Patyręs bendrakeleivio išdavystę, A. Poška nepraranda energijos bei optimizmo ir savo jėgomis pasiekia kelionės tikslą. Šio tvirto žmogaus nepalaužia ir ilgi metai, praleisti tremtyje.
Rodytoje filmuotoje medžiagoje ir parodos stenduose (parodos dizainerė Alina Norvilienė) atskleidžiama A. Poškos įvairialypė asmenybė, vaizduojama praeities ir dabarties sąsaja, pabrėžiamas sveikas avantiūrizmas, energija ir ryžtas, siekiant tikslo. Projekto vadovas, keliautojas ir motociklistas Gintaras Kazilionis, demonstravo vaizdinę medžiagą apie vaikų ir jaunimo stovyklą „Pažinkime vieni kitus“ bei kvietė joje apsilankyti. Vėliau gimnazistai turėjo progą asmeniškai pabendrauti su projekto įgyvendintojais.

A.D.


Kelyje su Antanu Poška - Paroda, skirta A. Poškos atminimui (Foto: A.D'Elia)
Kelyje su Antanu Poška – Paroda, skirta A. Poškos atminimui (Foto: A.D’Elia)