Gavėnios rekolekcijos, 2018


Gavėnios rekolekcijos, 2018 (Foto: Dr.V.Grigutis)
Gavėnios rekolekcijos, 2018 (Foto: Dr.V.Grigutis)

Sausio 31 ir vasario 2 dienomis 7– 12 klasių katalikų tikybos pamokas lankantys mokiniai buvo pakviesti dalyvauti Gavėnios rekolekcijose. Joms vadovavo mums gerai pažįstamas tikybos mokytojas Nerijus Rastenis, šiuo metu besidarbuojantis Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje.


Šiuometinė tema rėmėsi Evangelijos pagal Joną žodžiais: „Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių“ (Jn 12,24).
Kiekvienas dvasinio susikaupimo susitikimas prasidėdavo jaunimo pamėgtomis Taizé pamaldomis Visų Lietuvos Šventųjų vardo koplyčioje. Jas laikė gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis. Antroje dalyje, po trumpos arbatos pertraukos ir keleto trumpų rekolektantų dėmesį sutelkiančių žaidimų, mokytojas Nerijus dalijosi asmeninėmis įžvalgomis ir gyvu tikėjimo liudijimu. Jis drąsino ir kvietė jaunimą, tarsi kviečio grūdui apmirti ir, vėliau atgimus, subrandinti gausių vaisių moksluose, gyvenime ir tikėjime.
7– 8 klasių mokiniams teko ypatinga rekolekcijų užduotis – kiekvieną dieną stebėti ir fotografuoti dygstančias ir pražystančias tulpes, narcizus bei hiacintus. Taip jaunuoliai turėjo galimybę vaizdžiai patirti, ką reiškia Evagelijos pamokymas apie kviečio grūdo kritimą ir apmirimą dirvoje.
Nuoširdžiai dėkojame mūsų svečiui Nerijui, prie šio renginio prisidėjusiai mokytojai Dalei Kriščiūnienei, o ypač – Religinės Šalpos Fondui už paramą gimnazijos sielovadai.

Kapelionas dr. Virginijus Grigutis


Gavėnios rekolekcijos, 2018 (Foto: Dr.V.Grigutis)
Gavėnios rekolekcijos, 2018 (Foto: Dr.V.Grigutis)
Sekite mus/folgen Sie uns: