Rimaldo Vikšraičio fotografijų parodoje „AM RAND DER BEKANNTEN WELT“ (liet. „Žinomo pasaulio pakrašty“)

2018 m. vasario 3 d. keletas mokyklos bendruomenės narių – direktorė Janina Vaitkienė, religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė, anglų kalbos mokytoja Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė ir praktikantės Ieva bei Justė Ancevičiūtės važiavo į…