2020/2021 mokslo metų pradžios šventė

2020/2021 mokslo metų pradžios šventė (Foto: I. Lendraitienė)
2020/2021 mokslo metų pradžios šventė (Foto: I. Lendraitienė)

2020/2021 mokslo metai Vasario 16-osios gimnazijoje prasidėjo rugpjūčio 17 d. Renhofo pilies kieme mokinius, jų tėvelius, mokytojus ir svečius nuoširdžiai pasveikino direktorė Rasa Weiss. Skambant Lietuvos, Vokietijos ir Europos Sąjungos himnams, buvo iškilmingai pakeltos abiejų šalių valstybinės vėliavos, tarp jų suplazdėjo žydrai mėlyna ES vėliava.

Šiais mokslo metais dėl nustatytų sveikatos saugos reikalavimų pamaldos negalėjo vykti bažnyčioje, todėl katalikų kunigas dr. Virginijus Grigutis ir evangelikų kunigas Reinald Fuhr susirinkusiuosius palaimino po atviru dangumi. Dvasininkai kalbėjo apie tai, kad Dievui rūpi ne žmogaus išorė, o vidinės vertybės. Vėliau kiekvienas norintis galėjo pasiimti po atviruką su šiuos žodžius atspindinčia Biblijos citata.

Prie pagrindinio įėjimo į senąjį mokyklos pastatą šventės dalyvius sveikino gimnazijos vadovybė: direktorė Rasa Weiss, pavaduotoja Irena Sattler ir vyresniųjų klasių vadovė dr. Gabriele Hoffmann. Jaunesniųjų klasių vadovė ir 5 klasės auklėtoja Andrea Guenther liko stovėti prie savo auklėtinių, kurie su jauduliu laukė, kol galės pakilti laiptais ir įžengti į savo klasę.

Pagaliau buvo pristatyti ir aplodismentais sutikti penktokai bei nauji mokiniai. Visos klasės su savo auklėtojais paeiliui suėjo į gimnazijos pastatą. Tryliktokai, paskutinį kartą švenčiantys mokslo metų pradžią, buvo pagerbti audringais plojimais.

Saldūs suvenyrai – šokoladukai, skirti Vasario 16-osios gimnazijos 70-mečiui paminėti, pasaldino pirmąją dieną ir mokiniams, ir mokytojams. Nors per apsaugines veido kaukes nebuvo galima matyti šypsenų, vaikų, paauglių ir suaugusiųjų akys spindėjo, galbūt dėl to baigiantis šventei apniukęs dangus nušvito ir pasirodė pirmieji saulės spinduliai. Tikimės, jog tai geras ženklas, ir visiems linkime sveikų mokslo metų!

AD