Pirmą kartą pažintinė Tėvų komiteto išvyka į Lietuvą

2016 m. gegužės 12–16 d. Sekminių proga Gimnazijos direktorės Janinos Vaitkienės ir Tėvų komiteto pirmininkės Judith Hörl iniciatyva įvyko Tėvų komiteto pažintinė-kultūrinė išvyka į Lietuvą. Dvylikai Tėvų komiteto narių – tai pirmoji ekskursija į gintaro šalį. Visos kelionės metu turistais rūpinosi Gimnazijos direktorė J. Vaitkeinė.

Gimnazijos bendruomenėje dvasinė šventė

2016 m. gegužės 14-ąją Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje vyko Sakramentų teikimo ir ateitininkų įžodžio šventė. Sakramentus suteikė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas Putrimas (Kanada). Dvasinei šventei gimnazistus paruošė kapelionas dr. Virginijus Grigutis ir studentas praktikantas Antanas Kadžiulis (pastarajam studentui stipendiją skyrė Lietuvos Religinės Šalpos Fondas tarpininkaujant prelatui E. Putrimui).

Parko tvarkymo darbai

2016 m. pavasarį Vasario 16-osios gimnazija inicijavo Romuvos parko tvarkymo darbus. Atsižvelgiant į biologinę įvairovę ir ekosistemų išsaugojimą padaryta nemažai: pašalinti menkaverčiai medžiai ir ūgliai, nugenėtos dalies medžių lajos, tvarkomas reljefas, takas į sporto aikštyną grindžiamas betono trinkelėmis. Reikia paminėti tai, kad ekspertai betonines trinkeles vertina kaip tvirčiausias, patikimiausias ir praktiškiausias. Takui nutiesti reikia nukasti dalį grunto, gerai jį sutankinti, užpilti smėlio, išlyginti pagal sklypo reljefą, įrengti vandens nuolydį.

Gimnazistai tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalyje „Tūto 2016“

2016 m. gegužės 5–8 d. Lietuvoje vyko V-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalis „Tūto 2016“. Vasario 16-osios gimnazijai jame atstovavo tautinių šokių kolektyvas, jo vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai bei Gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė.

Per anksti mus paliko...

2016 m. balandžio 23 d. po staigios ligos mus netikėtai paliko nuo 2013 Vasario 16-osios gimnazijoje chemiją dėsčiusi mokytoja Birgit Kühne.

Pamaldos, skirtos Motinos dienai

Pirmąjį 2016 m. gegužės sekmadienį, Lietuvoje minint Motinos dieną, Visų Lietuvos Šventųjų Vardo koplyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas. Liturginiame šventime dalyvavo ateitininkų ir Sutvirtinimo kanditatų būrelis, praktikantas Ažuolas Kadžiulius, religijos mokytojas Nerijus Rastenis. Šv. Mišių pabaigoje gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis palinkėjo Motinoms su dėkingumu priimti motinystės dovaną, o palaiminimo maldoje meldė joms gausių Dievo malonių nepamainomai motinystės pareigai atlikti – remti savo vaikus kantrybės pavyzdžiu ir nepaliaujančia malda. Liturgijos pabaigoje ateitininkai ir Sutvirtinimo kanditatai pradžiugino šv. Mišiose dalyvavusias mamas rožių žiedais.

Tarptautiniame meninio skaitymo konkurse laimėta III-oji vieta!

2016 m. balandžio 29 d. Vilniaus lietuvių namuose vyko tarptautinis meninio skaitymo konkursas „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva“. Konkurse Vasario 16-osios gimnazijai atstovavo Deimantė Gervytė (10 kl.) ir Sofija Elizabeta Materna (10 kl.). 9–12 kl. grupėje Deimantė Gervytė užėmė III-ąją vietą. Ir nugalėtojai, ir dalyviai buvo apdovanoti suvenyrais bei padėkos raštais. Mergaites konkursui paruošė lietuvių k. ir literatūros mokytoja Birutė Augustanavičiūtė.

Vasario 16-osios gimnazijos moksleivės tobulino diplomatijos žinias Lietuvos ambasadoje Berlyne

2016 m. balandžio 28 d. Lietuvos ambasadoje Vokietijoje įvyko profesinio orientavimo renginys „Girl’s Day“, kuriame dalyvavo šešios Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfelde moksleivės.

Studentai praktikantai

Gimnazijoje 2016 m. pavasarį praktiką atlieka trys studentai: Lietuvos edukoligijos universiteto (LEU) Istorijos fakulteto trečiakursės: Gabrielė Akinskaitė ir Simona Laurinavičiūtė (praktikos vadovas – Lietuvos istorijos mokytojas Nerijus Rastenis), Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Katalikų teologijos fakulteto IV kurso studentas Antanas Kadžiulis (praktikos vadovai – kunigas dr. Virginijus Grigutis ir religijos mokytojas Nerijus Rastenis). Pastarajam studentui stipendiją skyrė Lietuvos Religinės Šalpos Fondas tarpininkaujant prelatui Edmundui Putrimui.

„Talentų vakaras“

2016 m. balandžio 22-ąją Gimnazijos ateitininkai ir jų kuopos vadovė Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė, padedami praktikantų Gabrielės Akinskaitės, Simonos Laurinavičiūtės bei Antano Kadžiulio, organizavo tradicinį „Talentų vakarą“. Šįkart jie pakvietė visus į cirką. Renginį vedė cirko direktoriaus pavaduotoja Evelina Baniūnaitė (12 kl.) ir cirko direktorius Lukas Šošič (10 kl.). Jis visą laiką nerimavo dėl pabėgusio liūto. Laimei, vakaro pabaigoje grėsmingasis žvėris buvo surastas ir sugrąžintas šeimininkui. Ypač daug laiko ruošiant renginį skyrė technikos redaktoriai Danila Darbutas (8 kl.) ir Laimis Antanavičius (8 kl.).