Anglų kalbos konkurso „The Big Challenge 2016“ laimėtojai

Sveikiname šiais metais vykusio tradicinio 5–9 klasių mokinių anglų kalbos konkurso „The Big Challenge 2016“ laimėtojus ir anglų k. mokytoją Marytę Dambriūnaitę-Šmitienę!
Ypač didžiuojamės Tauro Blaževičiaus (9 kl.) pasiekimais. Heseno žemėje 9 klasių grupėje jis užėmė II vietą, visoje Vokietijoje iš 40 000 devintokų buvo 16! Taurui įteikta taurė, nešiojama kolonėlė (bluetooth) bei kitos dovanėlės.

Gimnazistai mokslo populiarinimo mugėje „Explore Science 2016“

2016 m. birželio 15–16 d. 5–8 klasių gimnazistai dalyvavo Manheime vykusioje mokslo populiarinimo mugėje „Explore Science 2016“. Projektą remia Klauso Tschira fondas. Šių metų renginio tema „Žmogus visatoje“. Į gamtos mokslų populiarinimą orientuotas renginys dalyvius kvietė dalyvauti įvairiuose konkursuose, eksperimentinėse dirbtuvėse, apžiūrėti ekspozicijas, atlikti bandymus ir pan.

Gimnazijos brandos atestatų įteikimo šventė!

Vasario 16-osios gimnazijos 64-osios laidos abiturientams 2016 m. birželio 10-ąją iškilmingoje ceremonijoje įteikti brandos atestatai. Trisdešimt vienas jaunas žmogus baigė mykoklos gyvenimo etapą ir yra pasiruošęs pradėti naują.

„Žaisdami mokomės rusų kalbos“

2016 m. birželio 9 d. Gimnazijoje rusų kalbos mokytoja Marija Schäfer organizavo rusų kalbos populiarinimo konkurso „Žaisdami mokomės rusų kalbos“ mokyklinį etapą. Jame dalyvavo septynios gimnazistų poros. Nugalėjo Nicole Yurkovetska (10b kl.) ir Amy Marie Gergenreder (10b kl.), jos rugsėjį Gimnazijai atstovaus regioniniame minėto konkurso etape. II vietą užėmė Andželika Umbražūnaitė (10a kl.) ir Karolis Janulionis (10a kl.), III vietą – Anastasia Naumann (10b kl.) ir Anna Marie Diehlmann (10b kl.).

Kviečiame į Jonines Vasario 16-osios gimnazijoje!

Trumpiausią ir šviesiausią metų naktį, Jonines, švęskite kartu su Vasario 16-osios gimnazija!

Kviečiame visus kartu su šeimomis, giminaičiais ir draugais į Joninių šventę šeštadienį, 2016 m. birželio 25 dieną!

Diskusija „Mes taip pat Lietuva! Aš balsuosiu už Lietuvą, nes noriu ją pakeisti!”

2016 m. birželio 25 d. nuo 13:30 iki 15:30 (prieš Joninių šventę) Rennhofo pilies salėje įvyks politinė diskusija Vokietijos lietuviams 

„Mes taip pat Lietuva! Aš balsuosiu už Lietuvą, nes noriu ją pakeisti!”

Diskusijos tikslai: sudominti Vokietijoje gyvenančius tautiečius gimtoje šalyje vykstančiais procesais bei dalyvavimu juose, taip pat paskatinti piliečių politinį aktyvumą artėjant spalio mėn. rinkimams, kartu mesti iššūkį Lietuvos žiniasklaidoje vyraujančiam neigiamam požiūriui emigrantams, ieškoti konstruktyvaus dialogo tarp lietuvių užsienyje ir Lietuvos valstybės, tuo pačiu geriau suprasti emigracijos fenomeną bei jos indėlį Lietuvos atsinaujinimui.

Gimnazistai Bensheimo festivalyje

2016 m. birželio 4 d. į Bensheime vykusį festivalį rinkosi įvairių tautų jaunimas, gyvenantis Vokietijoje. Šio festivalio tikslas yra pristatyti savo krašto liaudies muziką, tautinius rūbus, šokius.

Devintinių šventė

Tradicinėms Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėms (Devintinėms) skirta procesija Hiutenfeldo parapijoje vyko 2016 m. gegužės 29-ąją. Visų Švenčiausiąjį procesijoje nešė naujai paskirtas Lampertheimo ir Hiutenfeldo parapijų klebonas Patrick Flekenstein ir Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis.

Pirmą kartą pažintinė Tėvų komiteto išvyka į Lietuvą

2016 m. gegužės 12–16 d. Sekminių proga Gimnazijos direktorės Janinos Vaitkienės ir Tėvų komiteto pirmininkės Judith Hörl iniciatyva įvyko Tėvų komiteto pažintinė-kultūrinė išvyka į Lietuvą. Dvylikai Tėvų komiteto narių – tai pirmoji ekskursija į gintaro šalį. Visos kelionės metu turistais rūpinosi Gimnazijos direktorė J. Vaitkeinė.

Gimnazijos bendruomenėje dvasinė šventė

2016 m. gegužės 14-ąją Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje vyko Sakramentų teikimo ir ateitininkų įžodžio šventė. Sakramentus suteikė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas Putrimas (Kanada). Dvasinei šventei gimnazistus paruošė kapelionas dr. Virginijus Grigutis ir studentas praktikantas Antanas Kadžiulis (pastarajam studentui stipendiją skyrė Lietuvos Religinės Šalpos Fondas tarpininkaujant prelatui E. Putrimui).