Profesinis ugdymas ir studijos

Profesinis ugdymas ir studijos

Vasario 16-osios gimnazija, bendradarbiaudama su daugeliu partnerių, įvairių informacinių renginių ir projektų būdu supažindina mokinius su skirtingomis studijų programomis, profesijomis ir amatais, lavina mokinių gebėjimą sąmoningai rinktis profesiją, padeda jiems apsispręsti bei suvokti tolesnio lavinimosi svarbą.
Profesinės orientacijos programa prasideda profesine praktika devintoje ir tęsiasi iki 13 klasės, taip nuolat formuojant būsimų absolventų interesus, pažiūras ir profesinį kryptingumą.
Profesinės orientacijos renginiai yra priskirti politikos ir ekonomikos pamokoms. Vyresnių klasių renginiai koordinuojami mokytojos dr. Gabriele Hoffmann, profesine praktika devintoje klasėje rūpinasi mokytojas Herbert Herbel.