Vasario 16-osios gimnazija – Vokietijos vienybės dienos šventės dėmesio centre

Bergštrasės apskrities Vokietijos vienybės dienos iškilmingas minėjimas šiais metais vyko Biurštadto istorinėje rotušėje. Kviestiniai svečiai – politikai, meno veikėjai, įvairių institucijų atstovai – matė išskirtinę programą su gražiomis kalbomis ir puikia muzika.

Projektai, skirti darnaus vystymosi kompetencijų ugdymui

Darnus vystymasis – kas tai? Visuomenės darnaus/ tvaraus vystymosi (angl. – sustainable development) sąvoka pirmą kartą buvo įvardinta 1987 m. Pasaulio aplinkos ir plėtros komisijos ataskaitoje „Mūsų bendra ateitis“. „Darnus vystymasis – tai plėtra, tenkinanti žmonijos reikmes dabar, neapribojanti galimybių ateities kartoms tenkinti savąsias“, kitaip tariant – gyventi taip, kad Žemės išteklių pakaktų mums ir ateinančioms kartoms.

Kelionė į vaikų universitetą Frankfurte prie Maino

Mes, šeštos klasės mokiniai, rugsėjo 14 dieną lankėmės J. V. Gėtės (J. W. Goethe) universiteto organizuotame jubiliejiniame renginyje “Dešimtajame vaikų universitete Frankfurte”. Kartu su kitais dalyviais, beveik tūkstančiu mokinių, klausėmės dr. neurologo Christian Kell paskaitos “Kodėl mūsų smegenys mato daugiau nei akys?” Kiekvienas “studentas” turėjo spalvotą kortelę, kurioje žymėjo teisingus atsakymus.

KTU studenčių praktika Gimnazijoje

Trys Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinių mokslų fakulteto studentės, Justina Tamošiūnaitė, Ernesta Mosteikaitė ir Giedrė Čibiraitė, nuo birželio 30 – iki rugsėjo 13 dienos Gimnazijoje atliko praktiką. Jos metu praktikantės sukūrė buvusių Gimnazijos mokinių (Alumni) ir archyvinių dokumentų duomenų bazes, su mokiniais vedė individualius pokalbius, filmų prevencinėmis temomis peržiūras, dalyvavo išvykose, klasės valandėlėse, susitikimuose su ateitininkais, stebėjo pamokas, dalyvavo konferencijoje „Democracy and Diaspora“, dirbo bibliotekoje.

Rudens futbolo turnyras 2012

Rugsėjo antrasis savaitgalis tapo tikra švente futbolo mėgėjams. Mažajame Hüttenfeldo futbolo stadione gerą pusdienį skambėjo futbolo komentatoriaus bei sirgalių balsai. Saulės spinduliai džiugino tiek futbolo turnyro dalyvius, tiek susirinkusius žiūrovus. Jie turėjo puikią galimybę stebėti gerą futbolininkų žaidimą. Šiame vyriškame turnyre dalyvauti išdrįso ir viena mergina – tai Saulė – Marija Šimelionytė (11 kl.).

Mokinių kelionė į akmens amžių

Rugsėjo 13 d. 6 klasės mokiniai apsilankė Lampertheim‘o miesto bibliotekoje, kur susipažino su archeologo Emilio Hofmano paroda „Akmens amžiaus paslaptys“. Prieš susipažindami su paroda, mokiniai išklausė pono Hofmano pranešimą apie žmogaus evoliuciją. Jis kalbėjo apie beždžionės ir žmogaus vystymąsi, parodė kaukolių pavyzdžius bei darbo įrankius iš akmens. Gimnazistai aktyviai dalyvavo netradicinėje pamokoje. Šeštokai padėkojo už įdomią pamoką ponams Emiliui ir Renatei Hofmanams bei mokytojoms Irenai Sattler ir Marytei Dambriūnaitei-Šmitienei.