Kovo 11-osios minėjimas Gimnazijoje

Kovo 11-oji Vasario 16-osios Gimnazijoje – laisva diena. Šiandien mes, drauge su visa Lietuva ir visais pasaulio lietuviais minime dvidešimtąsias Nepriklausomybės atgavimo metines. Šia proga vakar, kovo 10 d., Gimnazijoje ateitininkai surengė šventinį minėjimą.
Šiam renginiui Gimnazijos M. Valančiaus kuopos ateitininkai pradėjo intensyviai ruoštis jau gerokai anksčiau.

Iš dviejų etapų susidedantis projektas „Laisvė“, skirtas Kovo 11-osios minėjimui, Vasario 16-osios gimnazijoje prasidėjo kovo 1 d. 5 -13 klasių mokiniai dalyvavo pasiruošiamojo laikotarpio veikloje – dailės pamokose mokiniai piešė piešinius ir darė skulptūras laisvės tematika, lietuvių kalbos ir religijos pamokose diskutavo apie laisvės sampratą, kūrė eiles, rašė rašinius ir miniatiūras šia tema. Taip pat mokykloje buvo iškabinti balti popieriaus lapai, kuriuose mokiniai galėjo išreikšti savo mintis – kas jiems yra laisvė. Projekto tikslai buvo supažindinti mokinius su laisvės samprata ir svarba Lietuvos istorijoje, skatinti mąstyti apie laisvės svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. Visgi bene svarbiausias projekto tikslas buvo paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtąsias metines drauge su visa mokyklos bendruomene.
Kovo 10 d., per šeštą pamoką, mokyklos mokiniai ir mokytojai susirinko berniukų bendrabučio salėje. Susirinkusiuosius pasveikino ateitininkės Gintarė Dambrauskaitė ir Gerda Ekindorf. Grojant Gimnazijos orkestrui, buvo iškilmingai sugiedotas Lietuvos himnas. Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė pasakė sveikinimo kalbą, mažųjų šokėjų grupė su Gimnazijos dainininkais ir orkestru atliko kūrinį „Pupa“. Tuomet sekė mokytojo Dariaus Subačiaus istorinis pranešimas „Kovo 11-oios svarba Lietuvos istorijoje“. Minėjimo metu mokyklos bendruomenei buvo pristatytas „Laisvės laikrastis“, sudarytas iš mokinių piešinių, rašinių, fotografijų ir eilėraščių laisvės tema. Gerda Ekindorf pademonstravo „Modernujį šokį“. Šventės pabaigoje skambėjo Gimnazijos ansamblio ir dainininkų atliktas muzikinis kūrinys „Dieve, laimink Lietuvą“, kurio metu direktorės paraginti visi susikibo rankomis ir siūbavo.