Įvyko oficialus mokyklos priestato statybų atidarymas


Vasario 16-osios gimnazijoje sulėtą balandžio 16-os dienos popietę įvyko oficialus mokyklos priestato statybų atidarymas. Ceremonijoje dalyvavo mokyklos bendruomenė bei aukšti regioninės Vokietijos valdžios atstovai. Ten, kur kitų metų bėgyje iškils naujas, modernus mokyklos priestatas, ceremonijos metu buvo pirmą kartą įbesti devyni kastuvai ir taip oficialiai pradėti statybų darbai. Naujajame dviejų aukštų pastate bus įrengtos erdvios klasės bei moderni gamtos mokslų laboratorija. Projektą vykdo Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorija.

Į iškilmingą statybų atidarymą susirinkusius svečius nuotaikingais muzikiniais kūriniais sutiko Gimnazijos mokinių orkestras, vadovaujamas mokytojo Gintaro Ručio. Ceremoniją atidarė Kuratorijos valdybos pirmininkas Rimas Čuplinskas, svečius pasveikino Vasario 16-osios direktorė dr. Bronė Narkevičienė, sveikinimo kalbą tarė LR garbės konsulas Achim Naumann, Bergštrasės apskrities (vok. Kreis Bergstraße) viršininkas Matthias Wilkes, Lampertheimo miesto meras Erich Maier, Hiuttenfeldo miestelio seniūnas Walther Schmitt bei kiti svečiai. „Ši gimnazija ilgus metus buvo lietuvybės švyturys Vakarų Europoje ir puoselėjo ypatingą, kovotojos už laisvę dvasią. Ši dvasia čia juntamai sklinda iki šių dienų, šiandien čia ja gyvena jaunieji, laisvi Europos piliečiai. Didžiuojamės turėdami tokią ypaingą gimnaziją mūsų regione,“- sakė Matthias Wilkes.

Po Gimnazijos kapeliono Jono Dėdino palaiminimo ir bendros maldos, mokyklos vadovybė, statybų vykdytojai bei svarbiausi rėmėjai į žemę įbedė kastuvus, simboliškai paženklindami vietą mokyklos priestato pamatams. „Šiandien mūsų gimnazijai – džiugi diena. Dėdami pamatą mokyklos priestatui ne tik suteikiame savo mokiniams geresnes sąlygas mokytis ir tobulėti, bet ir dedame kertinį akmenį šios gimnazijos ateičiai,“ sakė mokyklos direktorė dr. Bronė Narkevičienė.

Po oficialaus atidarymo mokyklos svečiams buvo suteikta galimybė apžiūrėti gimnaziją, šventinio priėmimo metu Rennhofo pilies salėje buvo detaliau pristatytas statybų projektas bei besidomintiems suteikta išsamesnė informacija. Statybos bus pradėtos pirmadienį, balandžio 19 d. Tikimasi, jog darbai bus įgyvendinti per vienerius metus, taigi mokyklos pastatu mokiniai galės naudotis jau nuo 2011/2012 mokslo metų. Pirmajame 356 kv. m. bendro ploto pastato aukšte bus įrengtos dvi erdvios klasės bei mažesnė patalpa mokymosi reikmėms, antrasis aukštas bus skirtas 75 kv. m. ploto gamtos mokslų kabinetui bei patalpoms biologijos, chemijos, fizikos ir informatikos mokymo priemonėms laikyti.

Vokietiją užklupus finansinei krizei, valstybės vyriausybė priėmė milijardinį ekonomikos skatinimo planą, pagal kurį visų pirma skiria pinigus investicijoms į mokyklų bei aukštųjų mokymo įstaigų išlaikymą ir plėtrą. Įsigaliojus šiai programai, Vasario 16-osios gimnazijai buvo skirti 205.000 eurų (apie 700.000 Lt). Kuratorija nusprendė šiuos pinigus investuoti į ilgai brandintą projektą – mokyklos priestato statybas. „Hesseno žemės skirta suma sudarė solidų projekto įgyvendinimo pagrindą, tačiau lėšų trūko. Nepaisant didelės rizikos, visgi ryžomės žengti šį Gimnazijai gyvybiškai svarbų žingsnį. Nevykdydami šio projekto būtume rizikavę gimnazijos, kaip Vokietijos valstybės pripažintos gimnazijos, statusu,“ – sako Kuratorijos valdybos pirmininkas Rimas Čuplinskas. Dabartinio klasių pastato plėtra buvo reikalinga dėl dviejų priežasčių – gimnazija vis dar naudojasi po 1984 m. kilusio Rennhofo pilies gaisro laikinai pastatytu ir mokyklos reikmėms nepritaikytu mediniu mokyklos pastatu, o mokyklos pastate įrengti gamtos mokslų kabinetai nebeatitinka reikalavimų, tuo sukeldami grėsmę prarasti Vokietijos valstybinį pripažinimą ir tuo pačiu didžiausią Gimnazijos finansinį šaltinį. Naujas klasių pastatas išspręs abi šias problemas.

Kuratorijos duomenimis, bendra priestato statybų ir įrengimo suma sieks vieną milijoną eurų (apie 3,5 mln. litų). Sutelktų Gimnazijos vadovybės bei Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) pastangų dėka iš Bergštrasės apskrities valdžios šio projekto įgyvendinimui pavyko gauti pusės milijono eurų (1,7 mln. litų) lengvatinę ilgalaikę paskolą. Iš Lampertheimo miesto (kurio dalyje Hüttenfelde įsikūrusi Vasario 16-osios gimnazija) taip pat tikimasi sulaukti 100.000 eurų (350.000 Lt) paramos. „Ši dosni valstybinė parama išreiškia ne tik Vokietijos solidarumą lietuvių gimnazijai, bet per ją, kaip lietuvybės simbolį Vakarų Europoje, ir pačiai Lietuvai šiuo jai ekonomiškai itin sunkiu laikotarpiu,“- įsitikinęs kuratorijos pirmininkas.

Likusiems 200.000 eurų surinkti kuratorija inicijavo akciją „Nutieskime kelią į Gimnazijos ateitį!“, kurioje dalyvaudami gimnazijos draugai ir rėmėjai gali įsigyti plytą, simboliškai įvertintą 200 arba 1000 eurų. Plytomis su išgraviruotais pirkėjų įrašais bus išklotas kelias į naują mokyklos pastatą. Lig šiol per šią akciją buvo surinkta daugiau kaip 17.000 eurų (apie 60.000 lt). „Vasario 16-osios gimnazija, Romuvos pilis bei visos šioje lietuviškumo salelėje įsteigtos organizacijos visuomet tarnavo, tarnauja ir tarnaus Lietuvai, jos reprezentacijai ir gerovei. Mes džiaugiamės, jog ne tik tautiečiai visame pasaulyje, bet ir Vokietija geranoriškai palaiko mūsų sumanymus ir finansiškai prisideda prie jų vykdymo. Šis projektas Gimnazijai buvo neišvengiamas, tačiau jį remti sunkmetį išgyvenanti Lietuva tiesiog nebūtų išgalėjusi. Ši Vokietijos parama – tai tarpusavio solidarumo ir geranoriškumo įrodymas“ – projekto paramą vertina VLB pirmininkas A. Šiugždinis.