Kalėdų Senelis aplankė jaunuosius akademikus


Kalėdų Senelis aplankė jaunuosius akademikus (Foto: R.Lendraitis)
Kalėdų Senelis aplankė jaunuosius akademikus (Foto: R.Lendraitis)

Gruodžio 9 dieną Lituanistinės vaikų akademijos dalyviai sulaukė Kalėdų Senelio. Pavaduotoja Irena Satler pasveikino mažuosius akademikus ir jų tėvėlius su artėjančiomis šventėmis. Mokytoja Aušra Lorenz pasekė vaikams Kalėdinę pasaką, kurios visi klausė su dideliu smalsumu. Po pasakėlės vaikučiai kibo į darbą, jiems talkino abi mokytojos bei mažylių mamos. Visų akys suspindo dideliu džiaugsmu- eglutė buvo papuošta pačių mažylių pagamintais žaislais. Religijos mokytoja Dalė pakvietė visus pažaisti žaidimą „Kalėdinis traukinys“. Pro langą vaikai išvydo keliu atlinguojantį Kalėdų Senelį ir puolė prie durų pasitikti mielo svečio. Senelis papasakojo apie savo rūmus, kvietė visus pažaisti. Mažieji buvo sužavėti Kalėdų Seneliu, deklamavo jam eilėraščius, dainavo, skaitė laiškus. Senelis matė, kad vaikai visus metus buvo labai geri, todėl visus gausiai apdovanojo ir, palinkėjęs linksmų ir džiaugsmingų Kalėdų, išvyko.

Tikybos mokytoja Dalė Kriščiūnienė


Kalėdų Senelis aplankė jaunuosius akademikus (Foto: R.Lendraitis)
Kalėdų Senelis aplankė jaunuosius akademikus (Foto: R.Lendraitis)