Minime Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-ąsias gimimo metines

Minime Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-ąsias gimimo metines (Foto: A. D'Elia)
Minime Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-ąsias gimimo metines (Foto: A. D’Elia)

Lapkričio 13 d. gimnazijoje buvo dar kartą paminėtos Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-osios gimimo metinės. Rugsėjo mėnesį grupelė mokyklos atstovų lankėsi Detmolde, kur paskutiniuosius savo gyvenimo metus praleido Mažosios Lietuvos šviesuolis.
Renhofo pilyje įsikūrusioje bibliotekoje suskambo „Lietuvių giesmė“, kurią arfa grojo septintos klasės mokinys Sam Pilz. Septintoką paruošė muzikos mokytojas Gintaras Ručys.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta D`Elia susirinkusiuosius supažindino su Vydūno biografija ir kūryba. Ištraukas iš jo veikalų apie Tėvynę, gimtąją kalbą, žmoniškumą, pirmuosius bandymus rašyti lietuviškai, sveikatą ir „grožę“ skaitė tryliktokai: Edvinas Melstradas, Domas Paulauskas, Lukas Šošič, Agnietė Zabulionytė bei Kamilė Maciulevičiūtė. Minėjimo dalyviai aptarė, kokios Vydūno mintys, skelbtos prieš daugiau nei šimtą metų, vis dar aktualios jaunimui.
Knygų parodėlę paruošė bibliotekos vedėja Raimunda Jankūnienė. Renginio akimirkas fotoaparatu įamžino anglų kalbos mokytoja Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė.
Dėkojame Vydūno draugijos pirmininkui Tomui Stanikui už nuoširdų bendravimą, patarimus ir leidinių siuntas!

A.D.

Minime Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-ąsias gimimo metines (Foto: A. D'Elia)
Minime Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-ąsias gimimo metines (Foto: A. D’Elia)