Pedagogų savišvietos diena

Pädagogischer Tag 2019 - Sprachbildung und sprachsensibler Unterricht unter den Bedingungen sprachlicher Heterogenität (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Pedagogų savišvietos diena (Foto: Dr. G. Hoffmann)

Spalio 22 d. Vasario 16-osios gimnazijos pedagogai dalyvavo seminare „Jautrumu kalbai grįstas mokymasis“. Šių metų Pedagogų savišvietos dienos seminare buvo kalbama apie kalbinių įgūdžių formavimą įvairių dalykų pamokose dirbant su skirtingus kalbos mokėjimo lygius pasiekusiais mokiniais.

Prof. Josef Leisen, kuris pats yra gamtos mokslų specialistas, į kalbos mokymą žvelgia ne kaip lingvistas, o kaip dėstomo dalyko mokytojas. Ilgametę mokytojo patirtį turintis lektorius neslėpė, kad visi mokiniai, pradėję mokytis užsienio kalbos, patiria „kalbinį šoką“ (vok. Sprachschock). Vėliau, net ir sugebėdami kasdieninėje aplinkoje bendrauti šnekamąja kalba, besimokantieji patiria sunkumų, kadangi nemoka dalykinės (akademinės) kalbos.

Didaktas pateikė praktinių pavyzdžių, kaip mokytojai imersinėje aplinkoje (vok. Sprachbad) gali padėti mokiniams įveikti kalbines kliūtis, nes kiekvieno dalyko pamokoje mokomasi ir kalbos. Be to, buvo kalbama apie užduočių diferencijavimą atsižvelgiant į gabių mokinių (tiek gimtakalbių, tiek besimokančių kalbos) poreikius. Referentas pabrėžė, kad mokiniai, į mokymąsi „investuodami daug laiko ir pastangų“, gali gerai išmokti užsienio kalbą.

AD+IS