Pirmoji Šventoji Komunija

Pirmoji Šventoji Komunija (Foto: Justinas G.)
Pirmoji Šventoji Komunija (Foto: Justinas G.)

Birželio 27 d. Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje vyko Vasario 16-osios gimnazistų Pirmosios Komunijos šventė.

Kapelionas dr. Virginijus Grigutis paruošė gimnazistus dvasinei šventei, jam talkino religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė. Šios ypatingos dienos su virpančia širdele laukė keturi mūsų gimnazijos mokiniai.

Šventąsias Mišias celebravo gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis. Gimnazistai aktyviai dalyvavo šv. Mišių liturgijoje. Po žodžio liturgijos visa bendruomenė atnaujino Krikšto įžadus. Šią dieną gimnazijos auklėtiniai – Julija Gečaitė, Adomas Kavaliauskas, Eimantas Radžiukynas ir Skaistė Marija Samuščenkovaitė – priėmė Pirmąją Šv. Komuniją. Kartu su gimnazistais savo Pirmąją Komuniją šventė ir viešnia Gabrielė Jankevičiūtė. Sutvirtinimo sakramentą priėmė svečias Aidas Masiulionis.

Direktorė Rasa Weiss pasveikino gimnazistus nuoširdžiais žodžiais ir palinkėjo toliau susitikti su Jėzumi per Sakramentus bei darant gerus darbus. Kapelionas Virginijus priėmusiems Sakramentus įteikė pažymėjimus ir atminimo dovanėles.

Sveikiname gimnazistus, naujai priėmusius Pirmosios Komunijos sakramentą, ir dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios šventės iškilmingumo.

DK

Sekite mus/folgen Sie uns: