Šeštadieninės mokyklos atidarymas, 2020

Šeštadieninės mokyklos atidarymas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Šeštadieninės mokyklos atidarymas (Foto: D. Kriščiūnienė)

Rugsėjo 5 dieną į Vasario 16-osios gimnaziją rinkosi šeštadieninės mokyklos mokiniai. Direktorės pavaduotoja Irena Sattler pasveikino mažuosius mokinius, jų mamytes bei tėvelius ir pasidžiaugė, kad ir šiuo sudėtingu laikmečiu Gimnazijos šeštadieninės mokyklos darbas gali būti tęsiamas. Pavaduotoja Sattler perskaitė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro sveikinimą bei perdavė Vasario 16-osios gimnazijos direktorės bei Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininko sveikinimus. Gimnazijos direktorės pavaduotoja padėkojo mokytojai Dalei Kriščiūnienei už labai gražų pirmosios pamokos paruošimą – šeštadieninės mokyklos 2020 2021 mokslo metų atidarymą.

Mokytoja Dalė Kriščiūnienė taip pat pasveikino savo mokinius bei jų mamytes ir tėvelius, palinkėjo gerų mokslo metų ir sėkmingo darbo.

Nuo rugsėjo 1-os dienos Gimnazijoje pedagoginę praktiką atlieka studentė Veronika Guželytė. Praktikantė Veronika vaikams kanklėmis pagrojo ,,Lietuvišką valsą“. Šeštadieninės mokyklos atidarymo šventėje tautiniais rūbais pasipuošusios talkino gimnazistės Karolina D. ir Kotryna D.

Po skambių sveikinimų, direktorės pavaduotojai Irenai Sattler įteikus prisiminimo dovanėles, vaikai, palikę tėvelius, su mokytoja nužingsniavo į šventiškai išpuoštą Gimnazijos bendrabučio salę. Ten jie rado daugybę paukščių paveikslų. Vienus paukščius ažino, su kitais dar tik susipažino. Mokiniai klausėsi pasakų, skaičiuočių, minė mįsles, klausėsi paukščių balsų ir mėgdžiojimų. Padedant mokytojai išsiaiškino, kodėl kai kurie paukščiai skrenda į šiltuosius kraštus. Praktikantė Veronika Guželytė supažindino su senuoju lietuvių liaudies instrumentu – kanklėmis ir atliko dainelę ,,Kukutis“. Praktikantė Veronika su dideliu antuziazmu prisidėjo prie šeštadieninės mokyklos atidarymo ir pirmojo užsiėmimo.

Po trumpos pertraukėlės mokinukai apsilankė kūrybiškumo dirbtuvėlėse, kur pasigamino norimą paukštelį. Visi džiaugėsi savo pasigamintais paukščiais įvardindami ar atspėdami giesmininko vardą. Vaikai pasižadėjo vėl atvykti žaisti ir dainuoti, mokytis lietuviškai skaityti, deklamuoti, puoselėti lietuviškas tradicijas ir papročius.

DK