Šeštadieninės mokyklos užsiėmimas

Šeštadieninės mokyklos užsiėmimas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Šeštadieninės mokyklos užsiėmimas (Foto: D. Kriščiūnienė)

Kol šeštadieninės mokyklos mokinių mamytės ir tėveliai 2021 m. lapkričio 27 d., šeštadienį dalyvavo seminare „Dvikalbystė šeimoje“, pilies konferencijų salėje vyko šeštadieninės mokyklos mokinių užsiėmimas. Nuo 09.00 iki 15.00 val. užsiėmimus vedė mokytojos Aušra Lorenz ir Dalė Kriščiūnienė.
Susirinkę pilies konferencijų salėje, mokiniai visi kartu pusryčiavo. Po pusryčių žaidė žaidimus. Susipažinę vieni su kitais, mokiniai žiūrėjo animacinį filmą pagal Justino Marcinkevičiaus poemą „Grybų karas“ ir atsakė į klausimus „Kas gyvena miške?“ Tada visi kartu skaitė J. Marcinkevičiaus eiliuotą pasaką „Grybų karas“, mokėsi grybų pavadinimus bei kartojo raides Gg, Bb, Pp, Kk. Skaitydami pasaką, prisiminė skaičius, skaičiavo pasakos veikėjus ir pasiskirstė vaidmenimis: autorius, baravykas, lepšis, bobausis, kazlėkas, kelmutis ir kelmučio žmona, ūmėdė, raudonikiai, pinavijos, paliepė, ruduokės, vilkai, zuikis, žvalgai, grybautojai.
Mokiniams labai patiko mokytis pasakos žodžius ir ruoštis pasakos inscenizacijai.
Kūrybinėse dirbtuvėse vaikai ruošė kaukes pasakai, piešė grybus ir kitus miško gyventojus bei mokėsi ir repetavo pasaką.
Daug džiaugsmo vaikams suteikė Gimnazijos muzikos mokytojas Gintaras Ručys, kuris pravedė muzikinę pamoką, grojo lietuvių liaudies instrumentais bei mokė žaisti žaidimą ,,Grybs grybs baravyks“.
Vėliau visi prisiminė rudens bei Advento tradicijas.
Mamytės ir tėveliai, atėję iš seminaro, galėjo pasidžiaugti savo vaikų piešinių bei darbelių paroda.
Dėkojame mokytojui Gintarui, 10 klasės mokiniams Auksei ir Matui bei šeštadieninės mokyklos mokytojoms Aušrai ir Dalei.

SI