Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)

Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)
Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)

Birželio 12 d., pirmadienį, Vasario 16-osios gimnaziją aplankė svečiai iš Kelmės. Šeši aštuntos klasės mokiniai iš trijų skirtingų mokyklų laimėjo Antano Račo premiją, kuri skiriama už geriausiai išlaikytus A1 lygio vokiečių kalbos egzaminus. Buvo atrinkta po du mokinius iš „Aukuro“ pagrindinės mokyklos, „Kražantės“ progimnazijos bei Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos. Jie vienai savaitei išvyko į Vokietiją, kur apsistojo Šteteno pilyje pas baroną dr. Volfgangą fon Šteteną (Dr. Wolfgang von Stetten). Baronas fon Štetenas jau daugiau kaip trisdešimt metų Lietuvoje vykdo įvairias veiklas, 1996 m. buvo apdovanotas Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Didžiuoju kryžiumi.
Mokiniai turėjo planą kiekvienai dienai – kur vyks, ką aplankys, su kuo susipažins, viena diena buvo skirta vizitui į mūsų gimnaziją. Ankstų rytą atvykusius mokinius ir mokytoją Violetą Trunčienę pasveikino mokyklos vadovybė. Svečiai apžiūrėjo mokyklą ir pabendravo su direktore Rasa Weiss. Po to stebėjo aštuntos klasės matematikos pamoką, kurią vokiškai vedė mokytojas Marcel Ruschau. Kita pamoka buvo vokiečių kalba, ją vedė mokytojas Sébastien Ballay-Kraemer. Mokiniams iš Kelmės buvo įdomu stebėti užsiėmimus ir lyginti su Lietuvoje lankomomis pamokomis. Kelmiškiams pasirodė, kad Vasario 16-osios gimnazijoje jos yra sudėtingesnės nei Lietuvoje.
Per ilgąją pertrauką mokiniai apsilankė gamtos mokslų kabinete. Vėliau visi kartu gimnazijos valgykloje valgė priešpiečius ir po trumpos pertraukėlės apžiūrėjo bendrabutį. Svečiai stebėjosi, kaip jaukiai įsikūrę bendrabutyje gyvenantys mokiniai, gėrėjosi moderniu televizijos kambariu bei jaukia virtuvėle, smalsiai apžiūrinėjo sporto kambarį.
Renhofo pilyje kelmiškiai išgirdo keletą istorinių faktų, sužinojo, kokiu tikslu pilis buvo pastatyta, kam priklausė ir kaip lietuvių bendruomenė ją įsigijo. Mokiniai, užlipę į bokštą, grožėjosi Hiutenfeldo panorama, susipažino su jo istorija.
Marija Dambriūnas-Schmidt mokinių laukė Lietuvių Kultūros Institute (LKI). Ji vaikams aprodė LKI archyvą, įdomiai papasakojo apie diasporą ir apie lietuvių bendruomenės veiklą šioje pilyje. Po įdomių pokalbių svečių iš Kelmės gimnazijos valgykloje laukė skanūs pietūs.
Pasistiprinę mokiniai, lydimi mokytojos Inesos Grikšaitės-Lendraitienės, išvyko į Heidelbergą. Vaikams buvo įdomu lankytis mieste, kuriame yra pats seniausias Vokietijos universitetas, ir pamatyti šio miesto pilį.
Po išvykos į Heidelbergą visi grįžo į gimnaziją, pavakarieniavo, atsisveikino su mokyklos kolektyvu ir išvyko atgal į Šteteno pilį.
IGL

Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)
Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)
Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)
Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)
Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)
Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)
Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)
Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)
Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)
Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)
Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)
Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)
Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)
Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)
Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)
Svečiai iš Kelmės (Foto: I. G. Lendraitienė)