Kanklių muzikos vakaras su liaudies instrumentų ansambliu „UT“

Kanklių muzikos vakaras su liaudies instrumentų ansambliu „UT“ (Foto: J. Günther)
Kanklių muzikos vakaras su liaudies instrumentų ansambliu „UT“ (Foto: J. Günther)

Rugsėjo 22 d. vakarą Jėzaus Širdies bažnyčioje skambėjo kanklių muzika. Koncertavo iš Utenos atvykęs liaudies instrumentų ansamblis skambiu pavadinimu „UT“. Svečius iš Lietuvos maloniai priėmė Hiutenfeldo katalikų bendruomenės sielovadinės tarybos pirmininko pavaduotoja Jutta Guenther. Renginį koordinavo Vasario 16-osios gimnazijos direktorė Rasa Wei¬ß.
Tarpukariu meistro Juozo Lašo gamintomis kanklėmis grupė atliko įvairius kūrinius: persipindamos su lumzdelių skleidžiamais garsais, skambėjo liūdnos ir linksmos melodijos. Loreta Liaugaudė, ansamblio vadovė, koncerto dalyviams pateikė įvairios informacijos apie senuosius ir patobulintus instrumentus, ansamblinį muzikavimą bei jo pradininkus. Ji pabrėžė, kad tarpukario Lietuvoje kanklės tapo tautiškumo ir meilės Tėvynei simboliu. Be to, kankliavimas tremtiniams padėjo išgyventi Sibiro platybėse. Moderatorės žodžius į vokiečių kalbą vertė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Geibel.
Kanklių koncerto klausėsi buvę ir esami mūsų gimnazijos mokytojai, mokiniai ir Hiutenfelde gyvenantys lietuviai. Džiugu, kad vietos gyventojai taip pat domėjosi lietuvių liaudies instrumentais atliekama muzika.
Ansamblio nariai kitą dieną išvyko į Frankfurte vykusią Baltų vienybės dieną, o po viešnagės Vokietijoje savo muzika džiugino liuksemburgiečius.
AGe

Kanklių muzikos vakaras su liaudies instrumentų ansambliu „UT“ (Foto: J. Günther)
Kanklių muzikos vakaras su liaudies instrumentų ansambliu „UT“ (Foto: J. Günther)
Kanklių muzikos vakaras su liaudies instrumentų ansambliu „UT“ (Foto: J. Günther)
Kanklių muzikos vakaras su liaudies instrumentų ansambliu „UT“ (Foto: J. Günther)