Ateitininkų lyderių mokymai Tiberiados bendruomenėje

Ateitininkų lyderių mokymai Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Ateitininkų lyderių mokymai Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)

Balandžio 12–14 dienomis kandidatai į ateitininkus Henrieta ir Mykolas, gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis bei religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė svečiavosi Belgijoje, Tiberiados bendruomenėje. Pakeliui grupelė sustojo Šengeno muziejuje, susipažino su jo istorija, pasigėrėjo lietuviška trispalve ir vyko į mažą Belgijos kaimelį pavadinimu Pondromas, kuriame gyvena Tiberiados seserys.
Svečius pasitiko sesuo Dalia iš Lietuvos ir parodė, kur apsigyventi. Suvažiavo daug ateitininkų iš Airijos, Liuksemburgo, Belgijos ir Prancūzijos. Pasidžiaugę vieni kitais, visi dalyvavo šv. Mišiose, kurios vyko prancūzų kalba, jas celebravo pats vienuolyno įkūrėjas brolis Morkus. Po vakarienės kursų dalyviai žaidė įvairius žaidimus ir artimiau susidraugavo. Vyko antrasis lyderių mokymų etapas. Jo dalyviai, įsirengę stovyklavietę, aptarė pirmojo etapo tikslus, siekius ir susipažino su kito etapo veiklomis. Po pusryčių atskiroms amžiaus grupėms vyko teminis užsiėmimas „Malda – meilės išraiška“. Vėliau visi kibo į darbą: ravėjo daržą, tręšė medelius, ruošė lysves ar su sesėmis gamino pietus. Patys mažiausi klausėsi pasakojimo apie šv. Kazimierą ir paruošė plakatą apie jo gyvenimą. Plušo visi: sesės, tėveliai, vadovai, net mūsų gimnazijos kapelionas dr. V. Grigutis.
Po pietų buvo surengtas piligriminis žygis ,,Šviesos kelias“. Tai buvo labai rimtas išbandymas, kuris leido pasijusti tikrais Dievo vaikais. Piligrimai rado 15 stočių, kur teko kantriai įveikti kliūtis ir atlikti įvairias užduotis, skambėjo maldos ir giesmės. Į bendruomenę grįžus su pakilia nuotaika, vyko šv. Mišios, kurias atnašavo dr. V. Grigutis. Ateitininkai prisidėjo šv. Rašto skaitiniais ir giesmėmis. Po vakarienės prie laužo vyko linksmas dainų, liaudies šokių ir žaidimų vakaras.
Sekmadienio rytą, susiskirsčius pagal amžiaus grupes, buvo kalbama apie tai, kaip meilė sau ir kitam susijusi su psichikos sveikata. Po užsiėmimų visi mokėsi giesmių, kurios sekmadienį buvo giedamos šv. Mišiose.
Belgijoje laikas su ateitininkais prabėgo nepastebimai, lyderystės mokymų dalyviai susirado daug draugų, įgijo naujų patirčių ir, gavę puikaus peno dvasiai, grįžo į namus.
Dėkojame Vasario16-osios gimnazijos direktorei Rasai Weiß, Religijos šalpos fondui, parėmusiam mūsų projektą, ir Tiberiados bendruomenės seserims, nuoširdžiai priėmusioms ir pasirūpinusioms visais lyderystės mokymų dalyviais, kurių buvo apie aštuoniasdešimt.

DK