Šeštadieninė mokykla

Mieli mokiniai,
Kviečiame Jūsų vaikus
į šeštadieninės mokyklos prie Vasario 16 osios gimnazijos užsiėmimus.
Užsiėmimuose vyks lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos, dailės pamokos.
Pamokos vyks pagal pateiktą tvarkaraštį:
12.00 – 12.30 val. – Pirma pamoka
12.30 – 12.45 val. – Pertrauka
12.45 – 13.15 val. – Antra pamoka
13.15 – 13.30 val. – Pertrauka
13.30 – 14.00 val. – Trečia pamoka
Suteikite savo vaikams galimybę
kalbėti lietuv iškai, mokytis eilėraščių, dainelių, lietuviškų šokių bei žaidimų, švęsti lietuviškas šventes, susitikti su Gimnazijos mokytojais ir svečiais, susipažinti su Lietuvos istorija, geografija bei tradicijomis, piešti, žaisti ir kt.
2023 m.m. II-ojo pusmečio užsiėmimų laikai:
2023 sausio 28 d.
2023 vasario 11 d.
2023 vasario 25 d.
2023 kovo 11 d.
2023 kovo 25 d.
2023 balandžio 29 d.
2023 gegužės 6 d.
2023 gegužės 13 d.
2023 birželio 3 d.
2023 birželio 24 d.
Informacija: Interneto adresu: info@litauischesgymnasium.de arba telefonu. 06256 8599 018

Pagarbiai
Irena Sattler
Vasario 16-osios gimnazijos direktorės pavaduotoja/
Šeštadieninės mokyklos koordinatorė