Lietuvių kilmės vaikų vasaros stovykla Vasario 16-osios Gimnazijoje, 2017

Saulėtą sekmadienio pavakarę buvo pasveikinti 2017-ųjų metų lietuvių kilmės vaikų vasaros stovyklos dalyviai. Įžanginius žodžius susirinkusiesiems tarė stovyklos vadovė Aušra Lorenz, Dievo palaimos linkėjo katalikų kunigas dr. Virginijus Grigutis. Vėliau, po Vasario 16-osios direktorės Janinos Vaitkienės pasveikinimo ir supažindinimo su Gimnazijos vardo kilme, vaikams buvo įteiktos mažos dovanėlės su lietuviška simbolika.

Po vasaros lietuvių kilmės vaikų stovyklos atidarymo mažieji stovyklautojai negaišo laiko ir, pasiėmę kamuolius, Gimnazijos parko takeliu nurūko į sporto aikštę.

Stovyklautojų laukia naujų įspūdžių ir atradimų kupina savaitė.