Naujųjų 2017-2018-ųjų mokslo metų pradžios šventė


2017-2018 mokslo metai Gimnazijoje prasidėjo rugpjūčio 14 d. Pirmoji naujųjų mokslo metų diena buvo iškilmingai pradėta Renhofo pilies aikštėje, kur Gimnazijos mokinius, jų tėvelius, mokytojus ir svečius pasveikino direktorė Janina Vaitkienė. Skambant Lietuvos, Vokietijos ir Europos Sąjungos himnams, buvo pakeltos valstybinės vėliavos. Po jų iškilmingo pakėlimo visi susirinko Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje, kur mišias laikė ir savo kelią atrasti linkėjo katalikų kunigas dr. Virginijus Grigutis ir evangelikų kunigas Reinaldas Fūras (Reinald Fuhr).

Pasibaigus mišioms, šventė tęsėsi bendrabučio salėje. Ten buvo pristatyti penktokai ir naujai į mokyklą atvykę mokiniai. Susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti ir su kitais Gimnazijos mokytojais bei klasių vadovais. Didelio gimnazistų dėmesio sulaukė šiais mokslo metais naujai pradėję dirbti mokytojos Dalė Kriščiūnienė ir Patrizia Sauerzapf.

Kol gimnazistai su savo klasių vadovais toliau bendravo klasėse, Tėvų komiteto nariai tėvelius kvietė pasivaišinti kavinukėje.
Džiugu, kad per vasaros atostogas buvo naujai įrengti modernūs tualetai ir atnaujinti bendrabučio šiluminiai mazgai. Gimnazija kasmet tampa jaukesnė ir modernesnė.