Idėjų dirbtuvės „Judri mokykla“

Schulhof Ideenworkshop
Idėjų dirbtuvės „Judri mokykla“

Judėjimas – neatskiriama mūsų kasdienybės dalis. „Judriosios pertraukos“ yra labai svarbios ne tik mokinių fizinei sveikatai, bet ir jų protinei veiklai.

Mūsų gimnazija yra įsikūrusi nuostabiame gamtos prieglobstyje, tačiau vis dėlto čia trūksta judėjimui, poilsiui ir mokymuisi lauke pritaikytų erdvių. Dėl šios priežasties buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Judri mokykla“ (projekto globėjas – Bergštrasės apskrities viršininkas Kristijanas Engelhartas (Christian Engelhardt)).

Rugpjūčio 30 d. bendrabučio salėje susirinko aktyvūs mokiniai, tėveliai ir mokytojai. Pasiskirstę į tris grupes, jie kartu su patirtį keičiant mokyklos aplinką turinčiu kraštovaizdžio architektu Dirku Šelhornu (Dirk Schelhorn) generavo idėjas, kaip būtų galima pakeisti gimnazijos aplinką.

Projekto dalyviai žvalgėsi po mokyklos teritoriją, užsirašinėjo idėjas ir kūrė plakatus. Tiek mokinių, tiek mokytojų pasiūlymai buvo panašūs: dauguma pasigedo sūpynių, žaidimų, laipiojimo įrenginių bei poilsiui skirtų vietų. Taip pat buvo siūlyta naujai įrengti mokyklos sodą ir „žaliąją klasę“.

Po pietų grupelės savo idėjas pristatė šiuo projektu besidominčiai publikai. Projekto prezentacija patraukė ne tik mokinių, mokytojų ir tėvelių dėmesį, ja domėjosi ir Bergštrasės apskrities viršininkas Kristijanas Engelhartas (Christian Engelhardt), Hiutenfeldo seniūnas Karlas Haincas Bergas (Karl-Heinz Berg), miesto magistrato atstovas Hansas Šlateris (Hans Schlatter), Bergštrasės švietimo skyriaus atstovas Bernardas Cocas (Bernhadt Zotz), Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Alfredas Hermanas (Alfred Hermann), dalyvavęs ir idėjų dirbtuvėse, kuratorijos pirmininkas Valdas Jelis, kuratorijos narys kun. Vidas Vaitiekūnas, Kiwanis klubo pirmininkas Peteris Lypoltas (Peter Liepolt). Rotary klubui atstovavo Waiendų (Weyand) šeima.

Idėjų dirbtuvių rezultatus susistemins ir apdoros kraštovaizdžio architektų biuras. Pirmojo projekto įgyvendinimo etapo metu didžiausias dėmesys bus skiriamas „baraku“ vadinamo medinio pastato pertvarkymui. Dėkojame Gimnazijos draugų ir rėmėjų draugijai, finansiškai parėmusiai šio projekto planavimą.