Visų šventųjų diena

Visų šventųjų dieną, lapkričio 1-ąją, Gimnazijos kapelionas dr. V. Grigutis ir kunigas P. Flekenšteinas (Fleckenstein) Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje pirmą kartą aukojo mišias vokiečių ir lietuvių kalbomis.
Mišiose gausiai dalyvavo Gimnazijos katalikiško sambūrio jaunimas. Vadovaujami muzikos mokytojo G. Ručio, gimnazistai savo giesmėmis paįvairino mišias. Po mišių parapijiečiai žygiavo į miestelio kapines, kur ant kapų uždegė žvakutes. Fakelai, nešti procesijos metu, liko degti prie Gimnazijos kryžiaus.