Kalėdinis vakaras, 2017


Kalėdinė šventė, 2017 (Foto: M.D.Schmidt)
Kalėdinė šventė, 2017 (Foto: M.D.Schmidt)

Gruodžio 20 d. vakarą Hiutenfeldo bendruomenės namuose gimnazijos mokytojai, darbuotojai, mokiniai ir jų tėveliai susirinko pasitikti Kalėdų stebuklo. Šventinį vakarą vedė devintokai Kim Rendl ir Arnas Parniauskas.
Renginį savo pasirodymu apie kūdikėlio Kristaus gimimą pradėjo 5 ir 6 klasių mokiniai. Po jo sveikinimo žodžius tarė ir už, regis, kasdieniškus dalykus dėkoti skatino kuratorijos valdybos pirmininkas Valdas Jelis. Gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė džiaugėsi greitai prabėgusiais, bet turiningais ir darbingais metais, linkėjo darnos, gėrio ir pakantumo vienas kitam.
Mokomosios mokinių bendrovės globėja Sandra Haffa dėkojo mokiniams, be atlygio dirbusiems gimnazijos kioskelyje. Biologijos mokytoja dr. Anka Weber įteikė saldžias dovanėles mokiniams ir gimnazijos darbuotojams, padėjusiems prižiūrėti mokyklos daržą. Fuehrmann šeima skyrė stipendiją Justinui Gečui, gimnazijoje įkūrusiam fotografijos būrelį. Apdovanotos septintokės Mathilda Suess ir Leonie Luft, aktyviai dalyvavusios rankdarbių būrelio veikloje.
Gausiai susirinkusius žiūrovus džiugino ir šventinę nuotaiką skleidė gimnazijos vokalinio ansamblio, orkestro bei šokėjų pasirodymai (vadovai Gintaras ir Audronė Ručiai). Šventinio vakaro dalyviai klausė skaitinių iš Šventojo Rašto, dalijosi kalėdaičiais, valgė simbolinę Kūčių vakarienę.
Po jos mokiniai su nekantrumu laukė kalėdinio pašto ir nuotaikingo mokytojų pasirodymo. Jaukią šventę karūnavo visų kartu giedama kalėdinė giesmė „Tyli naktis“.
A.D.