Knygos ir skaitymui, ir Šv. Kalėdų džiaugsmui skleisti


Knygos ir skaitymui, ir Šv. Kalėdų džiaugsmui skleisti (Foto: dr.V.Grigutis)
Knygos ir skaitymui, ir Šv. Kalėdų džiaugsmui skleisti (Foto: dr.V.Grigutis)

2017 m. lapkričio 20 d. 7–8 kl. mokiniai kartu su tikybos mokytoja Dale Kriščiūniene dalyvavo Advento pamaldose. Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis susirinkusiems kalbėdamas apie Advento laukimą, apmąstymui uždavė klausimą: ar mes, krikščionys, galime džiaugtis, kai aplinkui mus kiti liūdi ir kenčia? Atsakymą randame skaitydami apaštalo Pauliaus žodžius laiške Filipiečiams: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje… Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems… “(Fil 4,4-5).
Džiaugsmas, apie kurį kalba apaštalas, nėra paviršutinis, tai – vidinis džiaugsmas. Būtent toks džiaugsmas, kuris skleidžia gėrį ir šilumą net ir šaltos žiemos metu, sušildo nuliūdusias širdis. Džiaugsmas, kuris nelinki kitam pikto, džiaugsmas, kuris nesisavina, bet ir nelaukia jokio atlygio, atranda džiaugsmą tyliame ir džiugiame savęs dovanojime.
Pasimeldę kartu su mokiniais, ėmėmės nelengvos užduoties: pastatyti iš Renhofo pilies palėpėse saugojamų senų knygų kalėdinę eglutę. Po ilgų „inžinerinių“ apmąstymų ir dėlionių ši idėja mums, regis, puikiai pavyko.
Užbaigdami Advento susikaupimo ciklą jaunesniųjų 5–6 kl. mokiniai gruodžio 20 d. dalyvavo Advento susikaupimo pamaldėlėse, o po jų kūrybingai ir išmoningai papuošė Kalėdų eglutę. Be to, jie gimnazijos koplytėlėje kartu padarė ir pastatė simbolinę prakartėlę. Ant altoriaus atversta Biblija liudijo apie Kūdikėlio Jėzaus atėjimo į pasaulį džiaugsmą. Pasirodo, jog knygos gali pasitarnauti ir semiantis išminties, ir Šv. Kalėdų džiaugsmui skleisti…

Kapelionas dr. V. Grigutis

WordPress Image Gallery Plugin
Knygos ir skaitymui, ir Šv. Kalėdų džiaugsmui skleisti (Foto: dr.V.Grigutis)
Knygos ir skaitymui, ir Šv. Kalėdų džiaugsmui skleisti (Foto: dr.V.Grigutis)