Gimnazijos atstovai Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje, 2018


Gimnazijos atstovai Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje (Foto: D. Šulcas ir A. Ručienė)
Gimnazijos atstovai Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje (Foto: D. Šulcas ir A. Ručienė)

Jubiliejinė, dvidešimtoji, 2018 metų Dainų šventė „Vardan tos…“ buvo skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Lietuvos valstybės himnas – „Tautiška giesmė“ tapo šventės idėjų pagrindu ir visų jos renginių jungtimi.

Nuo Lietuvos nepriklausomybės atgavimo Vasario 16-osios gimnazistai dalyvauja kiekvienoje Dainų šventėje. Šiais metais jie pasirodė trijuose Dainų šventės renginiuose.

Ši grandiozinė šventė prasidėjo liepos 1 d. Vilniaus Rotušės aikštėje. Šventę atidarė ir visus pasveikino LR prezidentė Dalia Grybauskaitė. Renginys „100 Lietuvos veidų“ vienoje vietoje ir vienu metu subūrė lietuvių bendruomenių atstovus iš įvairių pasaulio šalių. Šventės metu veikė bendruomenių paviljonų miestelis, kurio šūkis buvo „Iš širdies į širdį“. Scenoje grojo, šoko ir dainavo lietuviai iš viso pasaulio.
Vokietijos lietuviams atstovavo ir Vasario 16-osios gimnazijos folklorinis ansamblis „Vasaris“. Gimnazistai, lydimi liaudies kapelos ir dainininkų ansamblio, atliko liaudiškus šokius „Šeiną“ ir „Krakoviaką“. Koncerto baigiamasis akordas – Andriaus Mamontovo pasirodymas.

Liepos 2 d. gimnazistai dalyvavo Dainų šventės reklaminio klipo, sulaukusio daugybės peržiūrų, filmavime.

Liepos 3 d. vyko Folklorinių ansamblių diena. Gedimino pilies papėdėje gimnazistai atliko visą paruoštą programą, sulaukusią šiltų žiūrovų būrio aplodismentų. Programą vainikavo kartu su žiūrovais šokamas liaudies šokis „Gyvateris“.
6000 šios dienos dalyvių įrodė, kad kiekvienas žmogus, nesvarbu, kur jis gyvena, savo darbais ir gebėjimais gali prisidėti prie savo gimtinės klestėjimo. Pasak Vinco Kudirkos, gali pasijusti „didžiu, galingu“, pasijausti „lietuviu esąs“.

Liepos 4 d. gimnazistams buvo suorganizuota ekskursija į Lietuvos Respublikos Seimą. Mokiniai susipažino su Parlamento istorija, turėjo unikalią galimybę pabendrauti su politikais. Po įdomios ekskursijos jaunuoliams buvo įteiktos prisiminimo dovanėlės.

Šimtmečio Dainų šventę vainikavo Dainų diena. Liepos 6 d. renginio dalyviai iš Lietuvos ir lietuviai iš viso pasaulio šventinėje eisenoje žygiavo Vilniaus gatvėmis, o vėliau trylika tūkstančių dainininkų susitiko sostinės Vingio parke.
Vokietijos lietuviams atstovavo mūsų gimnazistai, kitų miestų tautiniai kolektyvai, gimnazijos bičiuliai, bendruomenės atsovai ir mokinių tėvai. Prie gimnazistų ansmablio prisijungė ir kartu koncertavo Romuvos apylinkės folklorinio ansamblio „Jorė“ nariai Darius Šulcas ir Jurgita Pickel. Be to, J. Pickel ansamblio narius išmokė senųjų liaudies dainų.

Gimnazistai nusipelno ypatingų pagyrų ir padėkos, nes tai yra tie mokiniai, kurie per mokslo metus aukoja didelę savo laisvalaikio dalį repetuodami, ruošdamiesi programoms ir dalyvaudami įvairiuose renginiuose, kurie dažniausiai vyksta savaitgaliais.
Šie jaunuoliai atsakingai ruošėsi ir Lietuvos šimtmečio Dainų šventės pasirodymams, jie atstovavo Vasario 16-osios gimnazijai bei garsino jos vardą.

Šventėje dalyvavo šie gimnazijos mokiniai:

 • Justinas Gečas 9 kl.
 • Domas Paulauskas 12 kl.
 • Frederic Nader 8 kl.
 • Arnas Parniauskas 9 kl.
 • Marija Fiodorova 11 kl.
 • Ugnė Palevičiūtė 10 kl.
 • Veronika Vintrici 9 kl.
 • Gabriel Vintrici 6 kl.
 • Amy Marie Gergenreder 12 kl.
 • Kamilė Maciulevičiūtė 12 kl.
 • Gabrielė Mileikaitė 9 kl.
 • Jana Kunt 8 kl.
 • Gabija Pickel 8 kl.

Širdingai dėkojame šventinę nuotaiką geromis emocijomis papildžiusiems, mus visur lydėjusiems, palaikiusiems ir daug padėjusiems gimnazistų tėveliams: Julijai-Drukteinytei Vintrici, Giuseppe Vintrici, Jurgitai Pickel ir Laimai Nader!

Dėkojame Vokietijos lietuvių bendruomenei bei Vasario 16-osios gimnazijos rėmimo fondui, kurie mus parėmė ir suteikė galimybę dalyvauti šiame nuostabiame renginyje!

Vasario 16-osios gimnazijos ansambio vadovai
Audronė ir Gintaras Ručiai


Gimnazijos atstovai Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje (Foto: D. Šulcas ir A. Ručienė)
Gimnazijos atstovai Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje (Foto: D. Šulcas ir A. Ručienė)