Šeimos šventė 2019

Šeimos šventė 2019 (Foto: M. D. Schmidt)
Šeimos šventė 2019 (Foto: M. D. Schmidt)

Gegužės 18 dieną Vokietijos lietuvių bendruomenės „Romuvos“ apylinkė organizavo Šeimos šventę. Šios apylinkės pirmininko p. Martyno Lipšio teigimu, renginyje dalyvavo virš 200 lietuvių iš įvairių šalies kampelių.

Šventės programą pradėjo Vasario 16-osios gimnazijos folklorinis ansamblis (vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai). Gimnazistai dainavo lietuvių liaudies dainas, šoko šokius bei linksmino visus gyva muzika. Tai buvo gražus laikas ne tik pabūti kartu, bet ir pasidžiaugti vienas kitu, artimiau susipažinti su Vasario 16-osios gimnazija, Renhofo pilimi bei pasigėrėti parku.

Mokytoja Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė susidomėjusiems lietuvaičiams surengė ekskursiją po gimnaziją, o bendrabučio auklėtoja Raimunda Jankūnienė svečius supažindino su mokyklos bendrabučiu. Mokytoja Dalė Kriščiūnienė organizavo kūrybines dirbtuves vaikams. Ji pakvietė mažuosius į pasakų karalystę – žaidė žaidimus, sekė pasaką. Vaikučiai ją iliustravo ir, pasidalinę vaidmenis, vaidino. Frankfurto lituanistinės mokyklos ,,Ąžuoliukas“ vaikai parodė puikų spektaklį ,,Kabaldakšt kabaldakšt“. Tie, kurie norėjo sportuoti, galėjo varžytis įvairiose estafetėse. Šventę vainikavo Violetos ir Viliaus Tarasovų koncertas. Šeimos šventės dalyviai buvo patenkinti renginiu ir džiaugėsi puikiai praleistu laiku.

M.D.-Š. ir D.K.

Šeimos šventė 2019 (Foto: M. D. Schmidt)
Šeimos šventė 2019 (Foto: M. D. Schmidt)
Šeimos šventė 2019 (Foto: M. D. Schmidt)
Šeimos šventė 2019 (Foto: M. D. Schmidt)
Šeimos šventė 2019 (Foto: M. D. Schmidt)
Šeimos šventė 2019 (Foto: M. D. Schmidt)