2019-2020-ųjų mokslo metų pradžios šventė

2019-2020 mokslo metų pradžios šventės akimirkos (Foto: M. D. Schmidt)
2019-2020 mokslo metų pradžios šventės akimirkos (Foto: M. D. Schmidt)

2019–2020 mokslo metai Vasario 16-osios gimnazijoje prasidėjo rugpjūčio 12 d. Renhofo pilies aikštėje mokinius, jų tėvelius, mokytojus ir svečius pasveikino laikinai einanti direktorės pareigas pavaduotoja Irena Sattler. Skambant Lietuvos, Vokietijos ir Europos Sąjungos himnams, buvo iškilmingai pakeltos abiejų šalių valstybinės vėliavos. Be to, pirmą kartą gimnazijos kieme suplevėsavo ir Taikos vėliava.

Sausakimšoje Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje pamaldas laikė katalikų kunigas dr. Virginijus Grigutis ir evangelikų kunigas Reinald Fuhr. Vėliau prie pagrindinio įėjimo į senąjį mokyklos pastatą buvo pristatyti penktokai ir šiais mokslo metais naujai pradėję dirbti mokytojai. Kol gimnazistai su savo klasių vadovais bendravo klasėse, Tėvų komiteto nariai tėvelius kvietė pasivaišinti kavinukėje.

Savo duris po vasaros atostogų 214 mokinių atvėrusi gimnazija tapo gražesnė ir modernesnė: daugelyje klasių pakeista grindų danga, išdažytos sienos, atnaujinti mokyklos pastato šiluminiai mazgai, renovuota dalis bendrabučio kambarių ir t.t. Per rudens atostogas darbai tęsis, o dabar linkime gimnazistams jaukioje aplinkoje sėkmingai pradėti naujuosius mokslo metus.

A.D.