Renginys „Metų paskaita lituanistui“

Renginys „Metų paskaita lituanistui“ (Foto: A. D'Elia)
Renginys „Metų paskaita lituanistui“ (Foto: A. D’Elia)

Jau devintus metus lituanistams, išugdžiusiems olimpiadų prizininkus, konkursų laimėtojus, savo metodinę patirtį skleidusiems nacionaliniu mastu, rengusiems konferencijas, konkursus ir kultūros asmenybėms skirtus renginius, sėkmingų metų pabaigoje dovanojama „Metų paskaita lituanistui“. Džiugu, kad į šių metų renginį, vykusį gruodžio 18 d., Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pakvietė Vasario 16-osios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Astą D`Elia.

Garbingą 440 metų sukaktį šventusio Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vinco Krėvės auditorijoje Metų paskaitą „Lietuvybė ir europietiškumas: apie autentiką kalboje ir būtyje“ skaitė doc. dr. Naglis Kardelis. Paskaitą jis dedikavo būtent tą dieną į amžinybę iškeliavusiam filosofui Arvydui Šliogeriui – „lietuviškajam Sokratui ir Heidegeriui“. Pranešėjas ne kartą rėmėsi savo buvusio dėstytojo mintimis. Pasak doc. dr. N. Kardelio, tautiškumas ir atvirumas pasauliui persismelkę vienas į kitą. Buvimas lietuviu netrukdo būti europiečiu, kadangi „sveikas ir kultūringas tautiškumas yra atviras“. Remdamasis vieno iškiliausių išeivijos filosofų Algio Mickūno įžvalgomis, lektorius teigė, kad gimtoji kalba, kuria kvėpuojame kaip oru, mus atveria Europai ir pasauliui. Žvelgdami pro skaidrų „gimtosios kalbos langą“, aplinką matome autentiškai. Atmintyje įsirėžė, regis, paprastas palyginimas, kad medis auga iš šerdies į išorę, taip ir žmogus turėtų augti iš vidaus.

Po paskaitos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Elona Bagdanavičienė apžvelgė lituanistų veiklas, džiaugėsi sėkmingo darbo vaisiais. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė mokytojams, kuriuos vadino „lituanistikos karžygiais“, dovanojo vertingas knygas. Renginio dalyvių nuotaiką praskaidrino smuikais griežiamos klasikinės melodijos ir širdžiai artimos lietuvių liaudies dainos.

Po paskaitos atsivėrė puiki galimybė pabendrauti su kolegėmis iš Lietuvos ir užsienio, o vėliau pasivaikščioti po šventiškai pasipuošusį Vilnių ir pasigėrėti gražiausia Europoje Kalėdų egle.

AD

Renginys „Metų paskaita lituanistui“ (Foto: A. D'Elia)
Renginys „Metų paskaita lituanistui“ (Foto: A. D’Elia)
Renginys „Metų paskaita lituanistui“ (Foto: A. D'Elia)
Renginys „Metų paskaita lituanistui“ (Foto: A. D’Elia)
Renginys „Metų paskaita lituanistui“ (Foto: A. D'Elia)
Renginys „Metų paskaita lituanistui“ (Foto: A. D’Elia)