Piligriminė kelionė

Piligriminė kelionė (Foto: D. Kriščiūnienė)
Piligriminė kelionė (Foto: D. Kriščiūnienė)

Rugsėjo 3-5 dienomis sutvirtinimo kandidatai kartu su gimnazijos kapelionu dr. Virginijumi Grigučiu ir religijos mokytoja Dale Kriščiūniene dalyvavo intensyviuose pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui kursuose šv. Kristoforo jaunimo namuose Bad Durkheime.
Jų metu vedamose katechezėse gilinomės į tikėjimo slėpinius ir kiekvieną dieną maldoje ruošiamės priimti šv. Dvasios dovanas. Keliaudami po miestelio apylinkes apie šešis kilometrus susitaikinimo kelią ir atlikdami jame rastas įvairias užduotis pasiruošėme vakare dalyvauti Susitaikymo pamaldose ir po jų sekusiai asmeniškai išpažinčiai. Grįžome dvasiškai pailsėję su dideliu pasiryžimu vadovautis šv. Dvasios dovanomis visą likusį mūsų gyvenimą.

DK