Vydūno giminaitės Britos Storost apsilankymas

Vydūno giminaitės Britos Storost apsilankymas (Foto: A. D'Elia)
Vydūno giminaitės Britos Storost apsilankymas (Foto: A. D’Elia)

Lapkričio 1 d. mūsų gimnazijoje lankėsi žymaus filosofo, rašytojo, publicisto ir kultūros veikėjo Vilhelmo Storostos-Vydūno giminaitė Brita Storost. Šios moters senelis Jonas buvo metais vyresnis Vydūno brolis.
Įdomus faktas, kad Vilhelmas Storosta-Vydūnas 1951 metais dalyvavo iškilmėse, vykusiose Dypholce, kai per Lietuvos nepriklausomybės minėjimo šventę mūsų gimnazijai buvo suteiktas Vasario 16-osios vardas.
Direktorės pavaduotoja Irena Sattler nuoširdžiai pasveikino viešnią ir ją lydėjusį sutuoktinį ir įteikė prisiminimo dovanėles. Pokalbyje su Vydūno giminaite dalyvavo aktyvus abiturientas Justinas G., direktorė Rasa Weiß, buvusi ilgametė gimnazijos mokytoja Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė, stažuotoja Sigita Šilingaitė bei lietuvių kalbos mokytoja ir susitikimo organizatorė Asta D`Elia.
Brita Storost, buvusi vokiečių kalbos ir istorijos mokytoja, pasakojo, kad didžiuojasi savo šaknimis, dalyvauja Vydūno draugijos veikloje ir nuo 1989 metų su savo šeima reguliariai lankosi savo protėvių žemėje – Lietuvoje. Vydūno giminaitė pirmą kartą lankėsi Vasario 16-osios gimnazijoje, bet pažadėjo būtinai sugrįžti.

AD

Vydūno giminaitės Britos Storost apsilankymas (Foto: A. D'Elia)
Vydūno giminaitės Britos Storost apsilankymas (Foto: A. D’Elia)
Vydūno giminaitės Britos Storost apsilankymas (Foto: A. D'Elia)
Vydūno giminaitės Britos Storost apsilankymas (Foto: A. D’Elia)
Vydūno giminaitės Britos Storost apsilankymas (Foto: A. D'Elia)
Vydūno giminaitės Britos Storost apsilankymas (Foto: A. D’Elia)