Vėlinės – Mirusiųjų atminimo diena

Vėlinės – Mirusiųjų atminimo diena (Foto: D. Kriščiūnienė)
Vėlinės – Mirusiųjų atminimo diena (Foto: D. Kriščiūnienė)

Lapkričio 2 dieną 7–8 klasių mokiniai, lankantys religijos pamokas, vedamas lietuvių kalba, dalyvavo šv. Mišiose, kurias koncelebravo Vasario 16-osios gimnazijos kapelionas kunigas dr. Virginijus Grigutis. Prieš šv. Mišias religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė su mokiniais prisiminė Mirusiųjų atminimo dienos papročius ir prasmę. Kunigas pakvietė gimnazistus prie altoriaus uždegti po žvakelę už mirusius artimuosius.
Po šv. Mišių septintokai ir aštuntokai aplankė Hiutenfeldo kapines. Buvusi gimnazijos mokytoja Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė parodė lietuvių mokytojų ir kitų asmenų, dirbusių Vasario16-osios gimnazijoje, kapus ir papasakojo apie jų nuopelnus. Mokiniai tylos minute pagerbė jų atminimą, uždegė žvakeles ir ant kapų įsmeigė po mažą trispalvę. Aplankiusi visus kapus, grupelė prisiminė šiemet mirusią mokytoją Suzanne Stoer, sukalbėjo maldą ir ramia širdimi grįžo į mokyklą.

DK